12

Kierunków studiów

5

Instytutów, Katetdr

3200

Studentów

Wydział Prawa i Nauk Społecznych

Atrakcyjne kierunki studiów.
Wymiana międzynarodowa.
Interesujące Studia Podyplomowe.

O Wydziale

Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (dawniej Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach) powstał 29 września 1992 pod nazwą Wydział Zarządzania i Administracji na bazie Instytutu Nauk Społecznych. W 2008 Wydział uzyskał prawo do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o polityce. W 2015 uruchomiono studia na kierunku prawo i zmieniono nazwę jednostki na Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania. Kolejnym osiągnięciem było uzyskanie w 2019 uprawnienia do doktoryzowania w dyscyplinie nauki prawne, zaś w 2020 r. w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. W 2019 r. w wyniku reorganizacji Wydziału zmieniono nazwę na Wydział Prawa i Nauk Społecznych. Obecnie w skład Wydziału wchodzą cztery instytuty: Instytut Nauk Prawnych, Instytut Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie oraz Instytut Zarządzania, a także katedra: Katedra Ekonomii i Finansów.

Widok od ulicy Świętokrzyskiej na budynki Wydziału Prawa i Nauk Społecznych
W ramach Wydziału prowadzonych jest 12 kierunków studiów na kierunkach:

 • Administracja (I i II stopień)
 • Bezpieczeństwo narodowe (I i II stopień)
 • Ekonomia (I i II stopień)
 • Finanse i rachunkowość (I i II stopień)
 • Kryminologia stosowana (I stopień)
 • Logistyka (I stopień)
 • Politologia (II stopień)
 • Prawo (jednolite magisterskie)
 • Stosunki międzynarodowe (I i II stopień)
 • Studia skandynawskie (I stopień, w języku angielskim)
 • Zarządzanie (I i II stopień)
 • Zarządzanie w politykach publicznych (I stopień)

Ponadto Wydział ma w swojej ofercie następujące studia podyplomowe: Zarządzanie kryzysowe w bezpieczeństwie lokalnym, Organizacja i zarządzanie w hotelarstwie, gastronomii i turystyce, Wizerunek i public relations, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie podmiotem leczniczym, Zarządzanie oświatą, Zarządzanie organizacjami pozarządowymi, Zarządzanie finansami i księgowość, Prawo pracy, płace i ubezpieczenia społeczne, Organizacja BHP w zarządzaniu zasobami pracy, Analiza informacji, Nowoczesny samorząd terytorialny, Public relations w nowych mediach, Administracja sektora publicznego.

Dowiedz się więcej

Instytuty i Katedry

Skip to content