12

Kierunków studiów

5

Instytutów, Katedr

3200

Studentów

Wydział Prawa i Nauk Społecznych

Atrakcyjne kierunki studiów.
Wymiana międzynarodowa.
Interesujące Studia Podyplomowe.

O Wydziale

Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (dawniej Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach) powstał 29 września 1992 pod nazwą Wydział Zarządzania i Administracji na bazie Instytutu Nauk Społecznych. W 2008 Wydział uzyskał prawo do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o polityce. W 2015 uruchomiono studia na kierunku prawo i zmieniono nazwę jednostki na Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania. Kolejnym osiągnięciem było uzyskanie w 2019 uprawnienia do doktoryzowania w dyscyplinie nauki prawne, zaś w 2020 r. w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. W 2019 r. w wyniku reorganizacji Wydziału zmieniono nazwę na Wydział Prawa i Nauk Społecznych.

Obecnie Wydział Prawa i Nauk Społecznych skupia 5 dyscyplin naukowych, w ramach których kategorię naukową B+ posiadają 4 następujące dyscypliny: nauki o bezpieczeństwie, nauki prawne, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości. Kategorię naukową B posiada dyscyplina naukowa ekonomia i finanse. Rady Naukowe poszczególnych Instytutów, wchodzących w skład struktury Wydziału Prawa i Nauk Społecznych, przeprowadzają postępowania awansowe w zakresie nadawania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego we właściwych im dyscyplinach: Instytut Nauk o Bezpieczeństwie - nauki o bezpieczeństwie, Instytut Nauk Prawnych – dyscyplina nauki prawne, Instytut Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych – dyscyplina nauki o polityce i administracji, Instytut Zarządzania – dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach prowadzi kształcenie doktorantów w Szkole Doktorskiej w sekcji nauk społecznych w 4 dyscyplinach naukowych: nauki o bezpieczeństwie, nauki prawne, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości.

Widok od ulicy Świętokrzyskiej na budynki Wydziału Prawa i Nauk Społecznych
W ramach Wydziału prowadzonych jest 12 kierunków studiów na kierunkach:

 • Administracja (I i II stopień)
 • Bezpieczeństwo narodowe (I i II stopień)
 • Ekonomia (I i II stopień)
 • Finanse i rachunkowość (I i II stopień)
 • Geopolityka (I stopień)
 • Kryminologia stosowana (I stopień)
 • Logistyka (I stopień)
 • Prawo (jednolite magisterskie)
 • Stosunki międzynarodowe (I i II stopień)
 • Studia skandynawskie (I stopień, w języku angielskim)
 • Zarządzanie (I i II stopień)
 • Zarządzanie w politykach publicznych (I stopień)

Ponadto Wydział ma w swojej ofercie następujące studia podyplomowe: Administracja sektora publicznego, Analiza informacji, Audyt wewnętrzny, Controlling w podmiotach powiązanych i spółkach Skarbu Państwa, Menedżer CSR, Nowoczesny samorząd terytorialny, Public relations w nowych mediach, Zarządzanie kryzysowe w bezpieczeństwie lokalnym, Prawo pracy, płace i ubezpieczenia społeczne, Zarządzanie finansami i księgowość, Zarządzanie oświatą, Zarządzanie podmiotem leczniczym, Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Dowiedz się więcej

Instytuty i Katedry

Skip to content