Kalendarz akademicki

Powołując się na Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach nr 47/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2022/2023 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

ROK AKADEMICKI 2022/2023 SEMESTR LETNI
SEMESTR LETNI27.02.2023 – 30.09.2023
zajęcia dydaktyczne27.02.2023 – 05.04.2023
wakacje wiosenne06.04.2023 – 11.04.2023
zajęcia dydaktyczne c.d.12.04.2023 – 22.06.2023
dni wolne od zajęć dydaktycznych02.05.2023
09.06.2023
letnia sesja egzaminacyjna23.06.2023 – 09.07.2023
wakacje letnie10.07.2023 – 13.09.2023
poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego14.09.2023 – 22.09.2023
okres na podjęcie indywidualnych decyzji dotyczących
zaliczenia roku akademickiego 2022/2023
25.09.2023 – 28.09.2023

Powołując się na Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach nr 67/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2023/2024 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

ROK AKADEMICKI 2023/2024 SEMESTR ZIMOWY1.10.2023 – 3.03.2024
zajęcia dydaktyczne2.10.2023 – 22.12.2023
ferie zimowe23.12.2023 – 7.01.2024
zajęcia dydaktyczne c.d.8.01.2024 – 31.01.2024
dni wolne od zajęć dydaktycznych2 – 3.11.2023
zimowa sesja egzaminacyjna1.02.2024 – 13.02.2024
przerwa międzysemestralna14.02.2024 – 18.02.2024
poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego19.02.2024 – 27.02.2024
okres na podjęcie indywidualnych decyzji dotyczących
zaliczenia roku akademickiego 2023/2024
25.09.2024 – 28.09.2024
ROK AKADEMICKI 2023/2024 SEMESTR LETNI28.02.2024 – 30.09.2024
zajęcia dydaktyczne28.02.2024 – 28.03.2024
wakacje wiosenne29.03.2024 – 02.04.2024
zajęcia dydaktyczne c.d.3.04.2024 – 21.06.2024
dni wolne od zajęć dydaktycznych2.05.2024 31.05.2024
letnia sesja egzaminacyjna22.06.2024 – 9.07.2024
wakacje letnie10.07.2024 – 15.09.2024
poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego16.09.2024 – 24.09.2024

Skip to content