Kalendarz akademicki

Powołując się na Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach nr 54/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2021/2022 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:

ROK AKADEMICKI 2021/2022 SEMESTR ZIMOWY
SEMESTR ZIMOWY01.10.2021 – 27.02.2022
zajęcia dydaktyczne01.10.2021 – 22.12.2021
ferie zimowe23.12.2021 – 02.01.2022
zajęcia dydaktyczne c.d.03.01.2022 – 31.01.2022
dni wolne od zajęć12.11.2021, 07.01.2022
zimowa sesja egzaminacyjna01.02.2022 – 12.02.2022
przerwa międzysemestralna13.02.2021 – 18.02.2022
poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego19.02.2022 – 27.02.2022
ROK AKADEMICKI 2021/2022 SEMESTR LETNI
SEMESTR LETNI28.02.2022 – 30.09.2022
zajęcia dydaktyczne28.02.2022 – 13.04.2022
wakacje wiosenne14.04.2022 – 19.04.2022
zajęcia dydaktyczne c.d.20.04.2022 – 22.06.2022
dni wolne od zajęć dydaktycznych17.06.2022
letnia sesja egzaminacyjna23.06.2022 – 09.07.2022
wakacje letnie10.07.2022 – 15.09.2022
poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego16.09.2022 – 24.09.2022
okres na podjęcie indywidualnych decyzji dotyczących
zaliczenia roku akademickiego 2021/2022
25.09.2022 – 28.09.2022
Skip to content