Akcelerator rozwoju UJK

Logo Fundusze Europejskie, Flaga Polski, Flaga Unii Europejskiej

Informujemy, że Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach realizuje projekt „AKCELERATOR Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  w zakresie wsparcia studentów Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania.

Celem projektu jest poprawa jakości, skuteczności, dostępności i funkcjonowania systemu kształcenia i zarządzania Uczelnią na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach poprzez opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju w okresie 01.08.2019 r.-31.07.2023 r.

Przedmiotem projektu realizowanego na WPAiZ są:

Moduł Programów Kształcenia – projekt zakłada modyfikację i realizację zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych na kierunkach: Administracja, Prawo, Finanse i Rachunkowość, Bezpieczeństwo Narodowe, Kryminologia, Ekonomia, Zarządzanie, Stosunki Międzynarodowe oraz Logistyka.

Moduł Podnoszenia Kompetencji – projekt zakłada realizację szkoleń/kursów dla studentów studiów stacjonarnych w następujących obszarach:

 1. Mediator – dla 20 osób
 2. Kurs dla kandydatów na księgowego I stopień – dla 60 osób
 3. Kurs dla kandydatów na księgowego II stopień – dla 40 osób
 4. EXCEL podstawowy – dla 45 osób
 5. EXCEL średnio-zaawansowany – dla 30 osób
 6. EXCEL zaawansowany – dla 30 osób
 7. Program płatnik – dla 60 osób
 8. Specjalista ds. kadr i wynagrodzeń – dla 30 osób
 9. Coaching for people leaders – dla 12 osób
 10. Zarządzanie projektami – dla 12 osób
 11. Zarządzanie czasem własnym i innych ludzi – dla 12 osób

Do udziału w Module Podnoszenia Kompetencji mogą̨ zostać zakwalifikowani studenci 4 ostatnich semestrów z kierunków: Administracja, Finanse i Rachunkowość, Bezpieczeństwo Narodowe, Kryminologia, Ekonomia, Zarządzanie, Stosunki Międzynarodowe oraz Logistyka, którzy zgłoszą̨ się̨ do udziału w Projekcie i wezmą̨ udział w rekrutacji zgodnie z etapami rekrutacji.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie odbywa się poprzez złożenie do Biura Projektu FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO KANDYDATA DO PROJEKTU z dołączonymi dokumentami/kserokopiami, potwierdzającymi spełnienie określonych kryteriów rekrutacji.

W przypadku zakwalifikowania do udziału w projekcie należy dostarczyć DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE oraz OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU.

Regulamin dotyczący projektu dostępny jest tutaj: REGULAMIN

WYNIKI REKRUTACJI EDYCJA 2022

TERMINY REKRUTACJI W EDYCJI 2022

Kierunki studiów:

 • Administracja (I i II st.)
 • Prawo
 • Finanse i Rachunkowość (I st.)
 • Bezpieczeństwo Narodowe (II st.)
 • Kryminologia (I st.)
 • Ekonomia (I i II st.)
 • Zarządzanie (I i II st.)
 • Stosunki Międzynarodowe (I st.)
 • Logistyka (I st.)

PROJEKT OBEJMUJE STUDENTÓW, KTÓRZY W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 SĄ AKTUALNIE STUDENTAMI 4 OSTATNICH SEMESTRÓW STUDIÓW NA POWYŻSZYCH KIERUNKACH

Kursy i szkolenia:

 • Warsztaty z kompetencji komunikacyjnych
 • Kurs Dla kandydatów na księgowego II stopnia – jedna grupa 20 osobowa
 • Kurs EXCEL poziom podstawowy – jedna grupa po 15 osób
 • Kurs EXCEL poziom średniozaawansowany – jedna grupa 15 osobowa
 • Kurs EXCEL poziom zaawansowany – jedna grupa 15 osobowa
 • Kurs Program Płatnik – jedna grupa po 15 osób
 • Kurs Specjalista ds. kadr i wynagrodzeń – jedna grupa 15 osobowa

Terminy rekrutacji: budynek B pokój 16 w godz. 10:00 – 15:00

 • 23.05.2022 – 03.06.2022 r. – Warsztaty z kompetencji komunikacyjnych I
 • 10.10.2022 – 18.10.2022 r. – Warsztaty z kompetencji komunikacyjnych II
 • 03.11.2022 – 10.11.2022 r. – I termin
 • 15.11.2022 – 18.11.2022 r. – II termin (tylko w przypadku wolnych miejsc)

WYMAGANE DOKUMENTY dostępne tutaj https://wpins.ujk.edu.pl/programy-unijne/akcelerator-rozwoju-ujk/#informacje-o-projekcie:

WYNIKI REKRUTACJI EDYCJA 2021

TERMINY REKRUTACJI W EDYCJI 2021

Kierunki studiów:

 • Administracja (I i II st.)
 • Prawo
 • Finanse i Rachunkowość (I st.)
 • Bezpieczeństwo Narodowe (II st.)
 • Kryminologia (I st.)
 • Ekonomia (I i II st.)
 • Zarządzanie (I i II st.)
 • Stosunki Międzynarodowe (I st.)
 • Logistyka (I st.)

PROJEKT OBEJMUJE STUDENTÓW, KTÓRZY W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 ROZPOCZĘLI KSZTAŁCENIE JAKO STUDENCI PIERWSZEGO ROKU – AKTUALNIE SĄ STUDENTAMI 2 ROKU

Kursy i szkolenia:

 • Kurs Dla kandydatów na księgowego I stopnia – jedna grupa 20 osobowa
 • Kurs Dla kandydatów na księgowego II stopnia – jedna grupa 20 osobowa
 • Kurs EXCEL poziom podstawowy – dwie grupy po 15 osób
 • Kurs EXCEL poziom średniozaawansowany – jedna grupa 15 osobowa
 • Kurs Program Płatnik – dwie grupy po 15 osób
 • Kurs Specjalista ds. kadr i wynagrodzeń – jedna grupa 15 osobowa
 • Szkolenie Mediator –jedna grupa 20 osobowa

Terminy rekrutacji: budynek CPiB pokój 2/32

 • Kurs dla kandydatów na księgowego I stopnia oraz księgowego II stopnia 12 października 2021 w godzinach 14:00 – 16:00
 • Kurs EXCEL poziom podstawowy i poziom średniozaawansowany 13 października 2021 w godzinach 17:00 – 19:00
 • Kurs Program Płatnik 14 października 2021 w godzinach 16:00 – 18:00
 • Szkolenie Specjalista ds. kadr i wynagrodzeń 18 października 2021 w godzinach 14:00 – 16:00
 • Szkolenie Mediator 18 października w godzinach 16:00 – 18:00

WYMAGANE DOKUMENTY dostępne tutaj https://wpins.ujk.edu.pl/programy-unijne/akcelerator-rozwoju-ujk/#informacje-o-projekcie:


WYNIKI REKRUTACJI


 • Formularz zgłoszeniowy do projektu : LINK
 • Deklaracja uczestnictwa: LINK
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu: LINK

TERMINY REKRUTACJI

Kierunki studiów: Administracja (I i II st.), Prawo, Finanse i Rachunkowość (I st.), Bezpieczeństwo Narodowe (II st.), Kryminologia (I st.), Ekonomia (I i II st.), Zarządzanie (I i II st.), Stosunki Międzynarodowe (I st.) oraz Logistyka (I st.).

PROJEKT OBEJMUJE STUDENTÓW, KTÓRZY W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 ROZPOCZĘLI KSZTAŁCENIE JAKO STUDENCI PIERWSZEGO ROKU – AKTUALNIE SĄ STUDENTAMI 2 ROKU
oraz na kierunku
PRAWO – (jednolite magisterskie), którzy w roku akademickim 2020/2021 są studentami czwartego roku

Lp.DATAGODZINYMIEJSCE
1.19.10.2020 r.13.00-16.00pok. 11,
parter budynek środkowy WPiNS
(w którym znajdują się dziekanaty)
2.20.10.2020 r.14.30-17.00 pok. 11,
parter budynek środkowy WPiNS
(w którym znajdują się dziekanaty)
3.22.10.2020 r.10.30-12.30 pok. 11,
parter budynek środkowy WPiNS
(w którym znajdują się dziekanaty)
4.27.10.2020 r.13.00-15.30 pok. 11,
parter budynek środkowy WPiNS
(w którym znajdują się dziekanaty)

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Formularz zgłoszeniowy
 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 • Oświadczenie uczestnika projektu
 • Zaświadczenie o statusie studenta i średniej ocen z ostatniego zaliczonego semestru studiów

Skip to content