Wybory

 1. Uchwała Nr 1/2020 w sprawie wyboru przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej nr 3 Wydziału Prawa i Nauk Społecznych
 2. Uchwała Nr 2/2020 w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej nr 3 Wydziału Prawa i Nauk Społecznych
 3. Uchwała Nr 3/2020 w sprawie wyboru sekretarza Okręgowej Komisji Wyborczej nr 3 Wydziału Prawa i Nauk Społecznych
 4. Uchwała Nr 4/2020 w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przeprowadzenia głosowania przedstawicieli do kolegium elektorów spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych
 5. Uchwała Nr 5/2020 w sprawie składania protestów wyborczych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych
 6. Uchwała Nr 6/2020 w sprawie ustalenia listy osób z kurii nauczycieli akademickich profesorów i profesorów uczelni zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy podsiadających czynne prawo wyborcze w wyborach kolegium elektorów Wydziału Prawa i Nauk Społecznych z dnia 26.02.2020 r.
 7. Uchwała Nr 7/2020 w sprawie ustalenia listy osób z kurii pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy podsiadających czynne prawo wyborcze w wyborach kolegium elektorów Wydziału Prawa i Nauk Społecznych z dnia 26.02.2020 r.
 8. Uchwała Nr 8/2020 w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przeprowadzenia dodatkowego głosowania przedstawicieli do kolegium elektorów spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych w grupie pozostałych nauczycieli akademickich
 9. Uchwała Nr 9/2020 w sprawie wyników wyborów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu z dnia 6.03.2020 r.
 10. Uchwała Nr 10/2020 w sprawie wyznaczenia terminu, miejsca i czasu przeprowadzenia głosowania(wyborów uzupełniających) przedstawicieli do Kolegium Elektorów spośród nauczycieli akademickich w grupie profesorów i profesorów Uczelni zatrudnionych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych
 11. Uchwała Nr 11/2020 w sprawie składania protestów wyborczych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych
 12. Uchwała Nr 12/2020 w sprawie wstrzymania czynności wyborczych w wyborach do kolegium elektorów na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych
 13. Uchwała Nr 13/2020 w sprawie podjęcia wstrzymanych czynności wyborczych w wyborach do Kolegium Elektorów na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych
 14. Uchwała Nr 14/2020 w sprawie wyznaczenia terminu, miejsca i czasu przeprowadzenia głosowania(wyborów uzupełniających) przedstawicieli do Kolegium Elektorów spośród nauczycieli akademickich w grupie profesorów i profesorów Uczelni zatrudnionych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych
 15. Uchwała Nr 15/2020 w sprawie składania protestów wyborczych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych
 16. Uchwała Nr 16/2020 w sprawie wyników uzupełniających wyborów w grupie profesorów i profesorów Uczelni do Kolegium Elektorów Uniwersytetu z dnia 25.05.2020 r
 17. Uchwała Nr 17/2020 w sprawie wyznaczenia miejsca i terminu zgłaszania kandydatów do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024 na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych
 18. Uchwała Nr 18/2020 w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przeprowadzenia głosowania przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024 spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych
 19. Uchwała Nr 19/2020 w sprawie składania protestów wyborczych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych
 20. Uchwała Nr 20/2020 Uchwała Nr 20/2020 w sprawie ustalenia listy osób w grupie profesorów i profesorów uczelni zatrudnionych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych jako podstawowym miejscu pracy, podsiadających czynne prawo wyborcze w wyborach do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020 – 2024 z dnia 23.06.2020 r.
 21. Uchwała Nr 21/2020 w sprawie ustalenia listy osób w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych jako podstawowym miejscu pracy, podsiadających czynne prawo wyborcze w wyborach do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020 – 2024 z dnia 23.06.2020 r.
 22. Uchwała Nr 22/2020 w sprawie wyników wyborów Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024 z dnia 25.06.2020 r.
 23. Uchwała Nr 23/2020 w sprawie ustalenia kalendarza czynności wyborczych w wyborach do Rad Naukowych Instytutów i Rad Katedr na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych na kadencję 2020-2024 z dnia 24.09.2020 r.
 24. Uchwała Nr 24/2020 w sprawie określenia wzoru oświadczeń dla kandydatów do Rad Naukowych Instytutów i Rad Katedr z dnia 24.09.2020 r.
 25. Uchwała Nr 25/2020 w sprawie miejsca i czasu składania oświadczeń przez kandydatów do Rad Naukowych Instytutów i Rad Katedr na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych na kadencję 2020-2024 z dnia 24.09.2020 r.
 26. Uchwała Nr 26/2020 w sprawie zmiany kalendarza czynności wyborczych w wyborach do Rad Naukowych Instytutów i Rad Katedr na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych na kadencję 2020-2024 z dnia 6.10.2020 r.
 27. Uchwała Nr 27/2020 w sprawie rozdziału mandatów w radach naukowych instytutów i radach katedr w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych reprezentujących daną dyscyplinę naukową posiadających stopień naukowy doktora na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych na kadencję 2020-2024 z dnia 15.10.2020 r.
 28. Uchwała Nr 28/2020 w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przeprowadzenia głosowania przedstawicieli do Rad Naukowych Instytutów i Rad Katedr w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych reprezentujących daną dyscyplinę naukową posiadających stopień naukowy doktora na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych na kadencję 2020-2024 z dnia 15.10.2020 r.
 29. Uchwała Nr 29/2020 w sprawie składania protestów wyborczych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych z dnia 15.10.2020 r.
 30. Uchwała Nr 30/2020 w sprawie ustalenia listy osób w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych jako podstawowym miejscu pracy, reprezentujących daną dyscyplinę naukową, podsiadających czynne prawo wyborcze w wyborach do Rad Naukowych Instytutów i Rad Katedr na kadencję 2020 – 2024 z dnia 15.10.2020 r.
 31. Uchwała Nr 31/2020 w sprawie ogłoszenia listy kandydatów do Rad Naukowych Instytutów i Rad Katedr w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych, reprezentujących daną dyscyplinę naukową posiadających stopień naukowy doktora, na kadencję 2020 – 2024 z dnia 20.10.2020 r.
 32. Uchwała Nr 32/2020 w sprawie ustalenia wzoru kart do głosowania do Rad Naukowych Instytutów i Rad Katedr z dnia 20.10.2020 r.
 33. Uchawła Nr 33/2020 w sprawie wyników w wyborach do Radna Naukowych Instytutów i Rad Katedr w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych, reprezentujących daną dyscyplinę naukową posiadających stopień naukowy doktora, na kadencję 2020 – 2024 z dnia 29.10.2020 r.
 34. Uchwała Nr 1/2021 w sprawie ustalenia kalendarza czynności wyborczych w wyborach do Rady Naukowej Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych na kadencję 2020-2024 z dnia 5.02.2021 r.
 35. Uchwała Nr 2/2021 w sprawie określenia wzoru oświadczeń dla kandydatów do Rady Naukowej Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie z dnia 5.02.2021 r.
 36. Uchwała Nr 3/2021 w sprawie miejsca składania oświadczeń przez kandydatów do Rady Naukowej Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych na kadencję 2020-2024 z dnia 5.02.2021 r.
 37. Uchwała Nr 4/2021 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Naukowej Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych na kadencję 2020-2024 z dnia 16.02.2021 r.
 38. Uchwała Nr 5/2021 w sprawie rozdziału mandatów w Radzie Naukowej Instytutu w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych reprezentujących daną dyscyplinę naukową posiadających stopień naukowy doktora na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych na kadencję 2020-2024 z dnia 16.02.2021 r.
 39. Uchwała Nr 6/2021 w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przeprowadzenia głosowania przedstawicieli do Rady Naukowej Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych reprezentujących daną dyscyplinę naukową posiadających stopień naukowy doktora na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych na kadencję 2020-2024 z dnia 16.02.2021 r.
 40. Uchwała Nr 7/2021 w sprawie składania protestów wyborczych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych z dnia 16.02.2021 r.
 41. Uchwała Nr 8/2021 w sprawie uzupełnienia liczby członków Rady Naukowej Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych na kadencję 2020-2024 z dnia 18.02.2021 r.
 42. Uchwała Nr 9/2021 w sprawie ogłoszenia listy kandydatów do Rady Naukowej Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych, reprezentujących daną dyscyplinę naukową posiadających stopień naukowy doktora na kadencję 2020 – 2024 z dnia 22.02.2021 r.
 43. Uchwała Nr 10/2021 w sprawie ustalenia wzoru kart do głosowania do Rady Naukowej Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie z dnia 01.03.2021 r.
 44. Uchwała Nr 11/2021 w sprawie ustalenia listy osób w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych jako podstawowym miejscu pracy, reprezentujących daną dyscyplinę naukową, podsiadających czynne prawo wyborcze w wyborach do Rad Naukowych Instytutów i Rad Katedr na kadencję 2020 – 2024 z dnia 01.03.2021 r.
 45. Uchwała Nr 12/2021 w sprawie wyników w wyborach do Rady Naukowej Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych, reprezentujących daną dyscyplinę naukową posiadających stopień naukowy doktora, na kadencję 2020 – 2024 z dnia 03.03.2021 r.
 46. Uchwała Nr 1/2023 w sprawie ustalenia kalendarza czynności wyborczych w wyborach do Rady Naukowej Instytutu Zarządzania na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych na kadencję 2020-2024 z dnia 9.03.2023 r.
 47. Uchwała Nr 2/2023 w sprawie określenia wzoru oświadczeń dla kandydatów do Rady Naukowej Instytutu Zarządzania z dnia 9.03.2023 r.
 48. Uchwała Nr 3/2023 w sprawie miejsca składania oświadczeń przez kandydatów do Rady Naukowej Instytutu Zarządzania na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych na kadencję 2020-2024 z dnia 9.03.2023 r.
 49. Uchwała Nr 4/2023 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Naukowej Instytutu Zarządzania na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych na kadencję 2020-2024 z dnia 21.03.2023r.
 50. Uchwała Nr 5/2023 w sprawie rozdziału mandatów w Radzie Naukowej Instytutu Zarządzania w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych reprezentujących daną dyscyplinę naukową posiadających stopień naukowy doktora na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych na kadencję 2020-2024 z dnia 21.03.2023 r.
 51. Uchwała Nr 6/2023 w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przeprowadzenia głosowania przedstawicieli do Rady Naukowej Instytutu Zarządzania w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych reprezentujących daną dyscyplinę naukową posiadających stopień naukowy doktora na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych na kadencję 2020-2024 z dnia 21.03.2023 r.
 52. Uchwała Nr 7/2023 w sprawie składania protestów wyborczych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych z dnia 21.03.2023 r.
 53. Uchwała Nr 8/2023 w sprawie ogłoszenia listy kandydatów do Rady Naukowej Instytutu Zarządzania w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych, reprezentujących daną dyscyplinę naukową posiadających stopień naukowy doktora na kadencję 2020 – 2024 z dnia 31.03.2023 r.
 54. Uchwała Nr 9/2023 w sprawie ustalenia wzoru kart do głosowania do Rady Naukowej Instytutu Zarządzania z dnia 31.03.2023 r.
 55. Uchwała Nr 10/2023 w sprawie ustalenia listy osób w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych, reprezentujących daną dyscyplinę naukową, podsiadających czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Naukowej Instytutu Zarządzania na kadencję 2020 – 2024 z dnia 11.04.2023 r,
 56. Uchwała Nr 11/2023 w sprawie stwierdzenia dokonania wyborów do Rady Naukowej Instytutu Zarządzania w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych, reprezentujących daną dyscyplinę naukową posiadających stopień naukowy doktora, na kadencję 2020 – 2024 z dnia 14.04.2023 r.
Skip to content