Wydziałowa Komisja ds. Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Kształcenia (WKK) na kadencję 2020-2024

 1. prof. UJK dr hab. Magdalena Molendowska – przewodnicząca WKK prodziekan ds. kształcenia
 2. dr Hubert Kaczmarczyk – zastępca dyrektora Instytutu Nauk Prawnych ds. kształcenia
 3. dr Witold Sokała – zastępca dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych i  Polityk Publicznych ds. kształcenia
 4. dr Joanna Rogalska – zastępca kierownika Katedry Ekonomii i Finansów ds. kształcenia
 5. dr Tomasz Jarocki – zastępca dyrektora Instytutu Nauk o – Bezpieczeństwie ds. kształcenia
 6. dr  Anna Ciesielska  – Pełnomocnik Rektora ds. kształcenia w Katedrze Zarządzania
 7. dr Anna Kanarek-Równicka – n-l akademicki (reprezentant kierunku Administracja)
 8. dr Martyna Ostrowska – n-l akademicki (reprezentant kierunku Bezpieczeństwo narodowe)
 9. dr Monika Stachowicz – n-l akademicki (reprezentant kierunku Ekonomia)
 10. dr Małgorzata Garstka – n-l akademicki (reprezentant kierunku Finanse i rachunkowość)
 11. dr Ryszard Mochocki – n-l akademicki (reprezentant kierunku Kryminologia stosowana)
 12. dr Marta Brzozowska – n-l akademicki (reprezentant kierunku Logistyka)
 13. dr Bartosz Żmuda – n-l akademicki (reprezentant kierunku Prawo)
 14. dr Katarzyna Gruszko – n-l akademicki (reprezentant kierunku Stosunki międzynarodowe)
 15. dr Kamil Wiśniewski – n-l akademicki (reprezentant kierunku Zarządzanie)
 16. Karolina Fornalska – student kierunku Administracja (wskazany przez WOSS)
 17. Wiktoria Stępnik – student kierunku Bezpieczeństwo narodowe (wskazany przez WOSS)
 18. Wiktor Włodarczyk – student kierunku Ekonomia  (wskazany przez WOSS)
 19. Oleksandra Wróblewska – student kierunku Finanse i  rachunkowość (wskazany przez WOSS)
 20. Maja Stępień – student kierunku Kryminologia stosowana (wskazany przez WOSS)
 21. Dominika Kozłowska – student kierunku Logistyka (wskazany przez WOSS)
 22. Aleksandra Dudała – student kierunku Prawo (wskazany przez WOSS)
 23. Katarzyna Urbańska – student kierunku Stosunki międzynarodowe (wskazany przez WOSS)
 24. Konrad Kobierski – student kierunku Zarządzanie (wskazany przez WOSS)
 25. ppłk.  Daniel Wojtaszkiewicz Komendant Placówki Staży Granicznej w Kielcach – przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe
 26. mgr Agata Wojda Ekspert Fundacji Po.Int – przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych dla kierunku Stosunki międzynarodowe
 27. mgr Krzysztof Falana Mec. Kancelaria adwokacka – przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych dla kierunków: Administracja, Kryminologia stosowana i Prawo
 28. dr Monika Knefel Europejski Instytut Badań Inteligentnych Specjalizacji – przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych dla kierunków: Ekonomia, Finanse i rachunkowość
 29. mgr Adam Jamróz – Prezes Wytwórczej Spółdzielni Pracy „SPOŁEM”, przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych dla kierunków: Logistyka, Zarządzanie
 30. dr hab. prof. UJK  Agnieszka Żywicka prodziekan ds. studenckich – osoba wskazana przez dziekana

Wsparcie administracyjne prac WKK  mgr Katarzyna Krzak.

Zespół Ewaluacji Jakości Kształcenia na Wydziale (ZEJK) na kadencję 2020-2024

Skład  ZESPOŁU: Koordynator ZESPOŁU: dr Stanisław Paruch

 1. dr Stanisław Paruch – n-l akademicki – kierunek Administracja (wskazany przez dziekana)
 2. dr Martyna Ostrowska – n-l akademicki – kierunek Bezpieczeństwo narodowe (wskazany przez dziekana)
 3. dr Edyta Łyżwa – n-l akademicki – kierunek Ekonomia (wskazany przez dziekana)
 4. dr Katarzyna Chojnacka – n-l akademicki – kierunek Finanse i rachunkowość (wskazany przez dziekana)
 5. dr Ryszard Mochocki – n-l akademicki – kierunek Kryminologia stosowana (wskazany przez dziekana)
 6. dr Barbara Kusto – n-l akademicki – kierunek Logistyka (wskazany przez dziekana)
 7. dr Łukasz Pikuła – n-l akademicki – kierunek Prawo (wskazany przez dziekana)
 8. dr Ireneusz Ciosek – n-l akademicki – kierunek Stosunki międzynarodowe (wskazany przez dziekana)
 9. dr Katarzyna Brożek – n-l akademicki – kierunek Zarządzanie (wskazany przez dziekana)
 10. Aleksandra Dudała – reprezentant studentów
Skip to content