Instytut Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych

Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych
prof.  dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka
+48 (41) 349-66-09

Zastępca Dyrektora ds. kształcenia
dr Witold Sokała
+48 (41) 349-66-08

Zastępca Dyrektora ds. ogólnych
dr Tomasz Gajewski
+48 (41) 349-66-08

ul. Uniwersytecka 15,  25–406 Kielce

mgr Urszula Skrzeczyna – pokój 2/05

+48 (41) 349-65-45
ismipp@ujk.edu.pl

Sekretariat Instytutu czynny:
7:30-15:30

Prowadzimy badania w szeroko rozumianej dyscyplinie nauk o polityce i administracji. Politologiczny rodowód Instytutu zdefiniował podstawowe obszary badawcze, do których należą przede wszystkim teoria polityki, filozofia polityki, współczesne systemy polityczne oraz zagadnienia metodologiczne. Bezpośrednio wiążą się z nimi problemy z zakresu przywództwa, komunikacji i marketingu politycznego oraz związków religii z polityką. Badamy genezę i ewolucję cywilizacji europejskiej. Zespół ISMiPP podejmuje także badania nad partycypacją kobiet w życiu publicznym oraz płcią jako taką w szeroko pojętych naukach społecznych. Ważną rolę w przedsięwzięciach naukowych naszego zespołu zajmują historia i myśl polityczna. Analizujemy procesy i zjawiska społeczne w perspektywie etnopolityki, socjolingwistyki i kulturologii. Naszej uwadze nie uchodzą społecznie ważne kwestie, takie jak współczesny populizm czy problemy mniejszości. Prowadzimy badania nad samorządem terytorialnym oraz administracją publiczną. Szczególnie interesują nas polityki sektorowe oraz zarządzanie w sektorze publicznym i procesy gospodarcze.

Nakreślone powyżej obszary stanowią fundament dla naukowej eksploracji bardziej szczegółowych zagadnień. Nasi specjaliści zajmują się systemami politycznymi państw obszaru śródziemnomorskiego (szczególnie Hiszpanii i Włoch), skandynawskiego oraz postradzieckiego (Ukrainy, Białorusi i Rosji). Istotną rolę w działaniach naukowych naszego zespołu zajmuje szeroko rozumiana Europa Środkowa (przede wszystkim Węgry i Niemcy) i region Morza Bałtyckiego.

Bardzo ważnym elementem naukowej tożsamości Instytutu są stosunki międzynarodowe. Badamy ich różne płaszczyzny: od społecznej i kulturowej, przez ekonomiczną, dyplomatyczną i polityczną, aż po szeroko rozumiane bezpieczeństwo międzynarodowe. Studiujemy integrację europejska – jej genezę, fundamenty, teraźniejszość oraz przyszłość. Szczególnie interesuje nas otoczenie międzynarodowe Polski, ale sięgamy też dalej, analizując przekształcenia na poziomie globalnym i polityki najważniejszych aktorów państwowych i niepaństwowych.

Rozumiemy znaczenie nowoczesnych technologii dla współczesnych społeczeństw. Podejmujemy więc wysiłki badawcze na rzecz lepszego zrozumienia roli informacji, mediów społecznościowych i propagandy obliczeniowej oraz rozwoju sztucznej inteligencji. Istotne miejsce w naszych badaniach zajmują także społeczne i polityczne konsekwencje zmian klimatu.

Jako politolodzy, rozpatrujemy zjawiska i procesy społeczne w całej ich złożoności, rozumiejąc nieliniowość otaczającego nas świata. Obszar naszych badań nie jest zbiorem zamkniętym – staramy się nadążać za rzeczywistością społeczno-polityczną, poszukiwać sygnałów zmian i prognozować trajektorię jej rozwoju oraz – co najważniejsze – wyjaśniać ją i rozbudowywać dorobek polskiej nauki.