COST

Pracownicy naukowi Katedry Zarządzania brali udział w pracach nad przygotowaniem nowej Akcji COST pt. „Social Sciences and Humanities for Transformation and Climate Resilience” (CA 21166), a obecnie uczestniczą w realizacji działań w jej ramach. Udział w Akcji, przyjętej do  realizacji w okresie 26.09.2022-25.09.2026, umożliwia wymianę wiedzy, rezultatów badań, rozwój sieci współpracy oraz transfer dobrych praktyk w celu sprostania istniejącym wyzwaniom dotyczącym potrzeby przemian społecznych w kontekście zmian klimatycznych.
Obecnie w działania w ramach Akcji zaangażowane są:

  • dr hab. Beata Poteralska, prof. UJK (członek Komitetu Sterującego Akcji ze strony polskiej, członek Grup Roboczych),
  • dr Joanna Łabędzka, dr Katarzyna Brożek, dr Anna Ciesielska (członkowie Grup Roboczych Akcji).

Informacje: https://www.cost.eu/actions/CA21166/

Skip to content