ERASMUS+

Newsletter

Promowanie postaw przedsiębiorczości wśród obywateli, przedsiębiorstw i organizacji jest podstawowym celem polityki Unii Europejskiej i jej państw członkowskich. Umiejętność bycia przedsiębiorczym przydaje się nie tylko w życiu zawodowym, ale i prywatnym. Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości i wiedzy finansowej stanowi podstawę każdego ekosystemu przedsiębiorczości w Europie i prowadzi do tworzenia nowych, stabilnych przedsiębiorstw, w konsekwencji ma kluczowe znaczenie dla budowania silnej gospodarki europejskiej.

Dlatego Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach uczestniczy w międzynarodowym projekcie Digital Simulator for Entrepreneurial Finance FINANCEn_LAB realizowanym w ramach Programu Erasmus+, w sektorze Szkolnictwa Wyższego Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, KA226 – Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej.

Celem projektu FINANCEn_LAB jest wspieranie przedsiębiorczości wśród studentów i młodych przedsiębiorców poprzez zwiększenie dostępności praktycznych szkoleń w zakresie finansów i przedsiębiorczości. Projekt wspiera aktywną postawę młodych ludzi tak, aby swoje pomysły potrafili przekształcić w przedsiębiorcze działania.

Konsorcjum projektowe obejmuje 6 instytucji z 4 krajów. Pomysłodawcą i liderem projektu jest FUNIBER Fundación Universitaria Iberoamericana, Santander z Hiszpanii, który zaprosił do współpracy Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Rumunia), tvw GmbH (Niemcy), Fundación Centro de Investigación y Tecnología Industrial de Cantabria oraz Universidad de Valladolid (Hiszpania). Przyznane dofinansowanie wynosi 287 945,00 euro i dzielone jest między wszystkich partnerów.

Rezultatem dwuletniego projektu będzie cyfrowy symulator służący rozwijaniu umiejętności w zakresie finansów i przedsiębiorczości – innowacyjne narzędzie dedykowane studentom, młodym przedsiębiorcom, ich nauczycielom i trenerom. Konsorcjum projektowe opracuje cykl innowacyjnych szkoleń i kursów oparty na materiałach dydaktycznych do samodzielnej nauki finansów i przedsiębiorczości. Będą to dynamiczne scenariusze, zadania do rozwiązania, gry symulacyjne uwzględniające praktyczne podejście i wykorzystujące kreatywność uczestników w rozwijaniu ich kluczowych kompetencji i umiejętności dotyczących finansów i przedsiębiorczości takie jak budżetowanie, pozyskiwanie funduszy, inwestowanie czy zarządzanie płynnością finansową.

W skrócie:

Projekt: Digital Simulator for Entrepreneurial Finance FINANCEn

Program: Erasmus + w sektorze Szkolnictwa Wyższego Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, KA226 – Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej.

Czas trwania: 1.03.2021- 28.02.2023

Budżet: 287 945,00 euro

Zespół:

W międzynarodowym projekcie ze strony Uniwersytetu Jana Kochanowskiego biorą udział wykładowcy Wydziału Prawa i Nauk Społecznych dr Ana Kamińska, dr Joanna Rudawska.

Natomiast Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej – Beata Banach-Rząca wspiera działania zespołu projektowego UJK pod względem administracyjnym i organizacyjnym.

Więcej informacji o projektach Erasmus na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego i samym programie Erasmus+ pod linkiem https://erasmus.ujk.edu.pl

Informacje o Projekcie - Flaga Unii

Wsparcie Komisji Europejskiej dla tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.