Katedra Ekonomii i Finansów

Kierownik Katedry Ekonomii i Finansów
dr hab. Piotr Misztal, prof. UJK
+48 (41) 349-65-46

Zastępca Kierownika Katedry ds. kształcenia
dr Joanna Rogalska

ul. Uniwersytecka 15,  25–406 Kielce

mgr Anna Gosek – pokój 118
+48 (41) 349-65-46
keif@ujk.edu.pl

Sekretariat Katedry czynny:
7:30-15:30

Zakład Makroekonomii

Kierownik Zakładu dr hab. Piotr Misztal, prof. UJK 

 1. dr hab. Piotr Misztal, prof. UJK
 2. dr hab. Elżbieta Słabińska, prof. UJK
 3. dr Marcin Banaszek
 4. dr Katarzyna Chojnacka
 5. dr Anna Dybała
 6. dr Renata Jedlińska
 7. dr Edyta Łyżwa
 8. dr Beata Rogowska

Zakład Mikroekonomii

Kierownik Zakładu – dr hab. Andrzej Pawlik, prof. UJK

 1. dr hab. Andrzej Pawlik, prof. UJK
 2. dr hab. Agata Szydlik-Leszczyńska, prof. UJK
 3. dr Paweł Dziekański
 4. dr Ewa Kraska
 5. dr Ana Kaminska
 6. dr Magdalena Piłat-Borcuch
 7. dr Wojciech Pietrowski
 8. dr Monika Siwek

Zakład Finansów i Rachunkowości

Kierownik Zakładu  – dr hab. Grzegorz Drozdowski, prof. UJK

 1. dr hab. Grzegorz Drozdowski, prof. UJK
 2. dr hab. Natalia Wasilewska, prof. UJK
 3. dr Łukasz Antos
 4. dr Małgorzata Garstka
 5. dr Aleksandra Pisarska
 6. dr Joanna Rogalska
 7. dr Dorota Słowik
 8. mgr Angelika Pienias
 9. mgr Andrzej Kowalczyk
 10. mgr Magdalena Semaniak
 11. mgr Marcin Walczak

Zakład Metod Ilościowych

Kierownik Zakładu – dr hab. Nina Stępnicka, prof. UJK

 1. dr hab. Nina Stępnicka, prof. UJK
 2. prof. Jerzy Szczepański
 3. dr Artur Borcuch
 4. dr Michał Stachura
 5. dr Monika Stachowicz
 6. dr Kinga Stęplewska
 7. dr Barbara Wodecka
 8. mgr Mariusz Matla

Pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni w Katedrze Ekonomii i Finansów stanowią zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów prowadzących w szczególności intensywną działalność naukową. Są oni kierownikami i członkami wielu projektów badawczych, autorami i współautorami monografii naukowych, autorami artykułów naukowych w wysoko punktowanych czasopismach naukowych publikowanych w Polsce i za granicą. Jednocześnie pracownicy Katedry czynnie uczestniczą w konferencjach krajowych i międzynarodowych, biorą udział w stażach i szkoleniach zagranicznych, współorganizują konferencje i seminaria naukowe odbywające się w kraju i za granicą, a także są członkami rad naukowych wielu czasopism naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.  

Główne obszary badawcze pracowników Katedry Ekonomii i Finansów

 • Makroekonomia i polityka makroekonomiczna
 • Ekonomia międzynarodowa
 • Ryzyko w działalności gospodarczej
 • Ekonomia sektora publicznego
 • Inwestycje realne i finansowe
 • Finansowanie projektów inwestycyjnych
 • Kapitał społeczny
 • Ekonomia behawioralna,
 • Gospodarka oparta na wiedzy
 • Rozwój lokalny i regionalny
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Rynek pracy
 • Przedsiębiorczość
 • Finanse instytucji rządowych i samorządowych
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Bankowość
 • Rachunkowość i księgowość
 • Podatki

Katedra Ekonomii sprawuje merytoryczną opiekę nad kierunkami studiów:

 • Ekonomia – studia I i II stopnia, profil ogólnoakademicki
 • Finanse i rachunkowość – studia I i II stopnia, profil praktyczny

W ramach Katedry Ekonomii i Finansów funkcjonują cztery zakłady:

 • Zakład Makroekonomii
 • Zakład Mikroekonomii
 • Zakład Finansów i Rachunkowości
 • Zakład Metod Ilościowych
Skip to content