Władze Wydziału

Dziekan Wydziału prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia

Dziekan Wydziału

prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia

Prodziekan ds. Kształcenia dr Magdalena Molendowska

Prodziekan ds. Kształcenia

prof. UJK dr hab. Magdalena Molendowska

Prodziekan ds. Studenckich prof. UJK dr hab. Agnieszka Żywicka

Prodziekan ds. Studenckich

prof. UJK dr hab. Agnieszka Żywicka

RADA WYDZIAŁU

 • prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia – Przewodniczący Rady Wydziału
 • prof. UJK dr hab. Agnieszka Żywicka – Prodziekan ds. Studenckich
 • prof. UJK dr hab. Magdalena Molendowska – Prodziekan ds. Kształcenia
 • prof. UJK dr hab. Andrzej Adamczyk – Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych
 • prof. UJK dr hab. Piotr Ruczkowski – zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych ds. ogólnych
 • dr Hubert Kaczmarczyk – zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych ds. kształcenia
 • prof. UJK dr hab. Leszek Bielecki – kierownik Zakładu Prawa Gospodarczego i Finansowego
 • prof. UJK dr hab. Janusz Gajda – kierownik Zakładu Prawa Cywilnego, Prawa Postępowania Cywilnego i Prawa Pracy
 • prof. UJK dr hab. Grzegorz Skowronek – kierownik Zakładu Prawa Karnego Materialnego i Procesowego
 • prof. UJK dr hab. Jarosław Reszczyński – kierownik Zakładu Historii, Filozofii i Teorii Prawa
 • prof. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka – Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych
 • dr Witold Sokała – zastępca Dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych ds. kształcenia
 • dr Tomasz Gajewski – zastępca Dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych ds. ogólnych
 • prof. dr hab. Arkadiusz Adamczyk – kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych
 • prof. UJK dr hab. Rafał Dudała – kierownik Zakładu Nauki o Polityce
 • prof. dr hab. Ireneusz Kraś – kierownik Zakładu Zarządzania i Polityk Publicznych
 • prof. UJK dr hab. Magdalena Tomala – kierownik Zakładu Studiów Skandynawskich
 • prof. UJK dr hab. Marek Leszczyński – Dyrektor Instytutu Nauk  o Bezpieczeństwie
 • dr Tomasz Jarocki – Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk  o Bezpieczeństwie ds. kształcenia
 • dr Adrian Mitręga – Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk  o Bezpieczeństwie ds. ogólnych
 • prof. UJK dr hab. Joanna Grzela – kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego
 • prof. UJK dr hab. Ryszard Niedźwiecki  – kierownik Zakładu studiów Strategicznych
 • prof.  dr hab. Krzysztof Kubiak – kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego
 • prof. UJK dr hab. Piotr Misztal – Kierownik Katedry Ekonomii i Finansów
 • dr Joanna Rogalska – zastępca Kierownika Katedry Ekonomii i Finansów ds. kształcenia
 • prof. UJK dr hab. Grzegorz Drozdowski – kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości
 • prof. UJK dr hab. Nina Stępnicka – kierownik Zakładu Metod Ilościowych
 • prof. UJK dr hab. Andrzej Pawlik – kierownik Zakładu Mikroekonomii
 • dr Anna Ciesielska – pełnomocnik Rektora do spraw Instytutu Zarządzania
 • mgr Katarzyna Krzak – przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • Jan Nalewczyński – przedstawiciel samorządu studentów

DZIEKANI WYDZIAŁU PRAWA I NAUK SPOŁECZNYCH UJK

 • prof. dr hab. Ryszard M. Czarny, lata: 1993-1996
 • prof. UJK dr hab. Henryk Pałaszewski, lata: 1996-1999
 • dr Zdobysław Kuleszyński, lata: 1999-2002
 • prof. dr hab. Antoni Malinowski, lata: 2002-2004
 • prof. UJK dr hab. Zbigniew Gazda, lata: 2005-2012
 • prof. UJK dr hab. Wojciech Saletra, lata: 2012-2017
 • prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia, lata: 2018-

HONOROWI PROFESOROWIE WYDZIAŁU PRAWA I NAUK SPOŁECZNYCH UJK

 • prof. dr hab. Kazimierz Doktór
 • prof. dr hab. Stanisław Korenik
 • prof. dr hab. Janusz Sztumski
 • Konsul Generalny Niemiec w Gdańsku Cornelia Pieper
 • prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta
 • prof. dr hab. Marek Żmigrodzki
 • prof. dr hab. Bogdan Nogalski
Skip to content