NOWE PERSPEKTYWY rozwoju UJK

Logo Fundusze Europejskie, Flaga Polski, Flaga Unii Europejskiej
Plakat Nowe Perspektywy UJK

CELE I PRZEDMIOT PROJEKTU

 1. Celem projektu jest poprawa jakości, skuteczności, dostępności i funkcjonowania systemu kształcenia i zarządzania Uczelnią w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach poprzez opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju UJK w okresie od 01.10.2018 r. do 31.10.2023 r.
 2. Przedmiotem projektu na WPAiZ jest: MODUŁ PROGRAMÓW STAŻOWYCH.

Projekt zakłada organizację 415 wysokiej jakości programów stażowych na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania trwających 360h/3 miesiące przy czym nie może obejmować mniej niż 20h/tydzień, w podziale na kierunki:

 1. Finanse i rachunkowość – 90 osób, (3 edycje po 30 osób, 3 rok I stopnia),
 2. Logistyka – 75 osób, (3 edycje po 25 osób, 3 rok I stopnia),
 3. Prawo – 60 osób, (2 edycje po 30 osób, 4 rok jedn.),
 4. Zarządzanie 60 osób, (3 edycje po 20 osób, 3 rok I stopnia),
 5. Ekonomia – 20 osób, (2 edycje po 10 osób, 3 rok I stopnia),
 6. Administracja – 50 osób, (2 edycje po 25 osób, 3 rok I stopnia),
 7. Bezpieczeństwo narodowe – 60 osób, (2 edycje po 30 osób, 3 rok I stopnia).

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie odbywa się poprzez złożenie do Biura Projektu FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO KANDYDATA DO PROJEKTU z dołączonymi dokumentami/kserokopiami, potwierdzającymi spełnienie określonych kryteriów rekrutacji.

W przypadku zakwalifikowania do udziału w projekcie należy dostarczyć DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE oraz OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU.

Regulamin dotyczący projektu dostępny jest tutaj: REGULAMIN

Regulamin dotyczący projektu obowiązujący od 17 kwietnia 2023 roku dostępny jest tutaj: NOWY REGULAMIN

Pliki do pobrania:

 • Dziennik stażu „NOWE PERSPEKTYWY” – pobierz
 • Oświadczenie stażysty – pobierz
 • Plakat projektu – pobierz
 • Program stażu – pobierz
 • Umowa stażowa UJK – Stażysta – pobierz
 • Skierowanie stażysty na staż – pobierz
 • Wniosek o zwrot kosztów przejazdu „NOWE PERSPEKTYWY” – pobierz
 • Wniosek o zwrot kosztów ubezpieczenia „NOWE PERSPEKTYWY” – pobierz
 • Wniosek o zwrot kosztów zakwaterowania „NOWE PERSPEKTYWY” – pobierz
 • Etapy rekrutacji: LINK
 • Formularz zgłoszeniowy do projektu : LINK
 • Deklaracja uczestnictwa: LINK
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu: LINK
 • Oświadczenie Stażysty do Umowy stażowej: LINK

2022

Terminy, w których kandydaci z kierunku: Prawo chcący odbyć staż mogą złożyć wymagane dokumenty (tj. formularz zgłoszeniowy kandydata do projektu z załączonymi dokumentami/ kserokopiami potwierdzającymi spełnienie określonych kryteriów rekrutacji) przedstawiają się następująco:

Lp.DataGodzinyMiejsce
110.03.2022 r.11:00 – 13:00Pok. 110
(WPiNS budynek B, piętro I)
217.03.2022r.11:00 – 13:00Pok. 110
(WPiNS budynek B, piętro I)

Osoby zakwalifikowane do projektu: 

2021

Terminy, w których kandydaci z kierunków: AdministracjaBezpieczeństwo Narodowe, Ekonomia oraz Prawo chcący odbyć staż mogą złożyć wymagane dokumenty (tj. formularz zgłoszeniowy kandydata do projektu z załączonymi dokumentami/ kserokopiami potwierdzającymi spełnienie określonych kryteriów rekrutacji) przedstawiają się następująco:

Lp.DataGodzinyMiejsce
111.03.2021r.11:00 – 13:00Sala nr 9
WPiNS budynek B środkowy
(w którym znajdują się dziekanaty)
212.03.2021r.11:00 – 13:00 Sala nr 9
WPiNS budynek B środkowy
(w którym znajdują się dziekanaty)
318.03.2021r.11:00 – 13:00 Sala nr 9
WPiNS budynek B środkowy
(w którym znajdują się dziekanaty)
419.03.2021r.12:00 – 14:00 Sala nr 9
WPiNS budynek B środkowy
(w którym znajdują się dziekanaty)

Osoby zakwalifikowane do projektu:

 • Lista rankingowa Administracja POBIERZ
 • Lista rankingowa Bezpieczeństwo narodowe POBIERZ
 • Lista rankingowa Ekonomia POBIERZ
 • Lista rankingowa Prawo POBIERZ

2020

Terminy, w których kandydaci z kierunków: AdministracjaBezpieczeństwo Narodowe oraz Ekonomia chcący odbyć staż mogą złożyć wymagane dokumenty (tj. formularz zgłoszeniowy kandydata do projektu z załączonymi dokumentami/ kserokopiami potwierdzającymi spełnienie określonych kryteriów rekrutacji) przedstawiają się następująco:

I nabór

Lp.DataGodzinyMiejsce
111.03.2020 r.11:00 – 13:00pok. 110, I piętro,
budynek środkowy WPiNS
213.03.2020 r.11:00 – 13:00pok. 110, I piętro,
budynek środkowy WPiNS
316.03.2020 r.9:00 – 11:00pok. 110, I piętro,
budynek środkowy WPiNS
418.03.2020 r.11:00 – 13:00pok. 110, I piętro,
budynek środkowy WPiNS

II nabór

Lp.DataGodzinyMiejsce
1 02.07.2020 r. 11:00 – 12:30 pokój 9, parter,
budynek B(środkowy)
2 03.07.2020 r 12:00 – 14:00 pokój 9, parter,
budynek B(środkowy)

Osoby zakwalifikowane do projektu:

 • Lista rankingowa Administracja w I naborze – pobierz
 • Lista rankingowa Bezpieczeństwo narodowe w I naborze – pobierz
 • Lista rankingowa Ekonomia w I naborze – pobierz

 • Lista rankingowa Administracja w II naborze – pobierz
 • Lista rankingowa Bezpieczeństwo narodowe w II naborze – pobierz
 • Lista rankingowa Ekonomia w II naborze – pobierz

2023

Terminy, w których kandydaci z kierunku Zarządzanie chcący odbyć staż mogą złożyć wymagane dokumenty (tj. formularz zgłoszeniowy kandydata do projektu z załączonymi dokumentami/ kserokopiami potwierdzającymi spełnienie określonych kryteriów rekrutacji) przedstawiają się następująco:

KierunekDataGodzinyMiejsce
Zarządzanie19.01.202313:00-15:00p. 200
Zarządzanie26.01.202310:00-12:00p. 200
Zarządzanie27.01.20238:00-9:00p. 200

Formularz zgłoszeniowy – POBIERZ

Lista rankingowa Zarządzanie – POBIERZ

2022

Terminy, w których kandydaci z kierunku Zarządzanie chcący odbyć staż mogą złożyć wymagane dokumenty (tj. formularz zgłoszeniowy kandydata do projektu z załączonymi dokumentami/ kserokopiami potwierdzającymi spełnienie określonych kryteriów rekrutacji) przedstawiają się następująco:

KierunekDataGodzinyMiejsce
Zarządzanie12.01.2022 r.7:30 – 9:30,
11:15 – 14:30
bud. B, p. 200
Zarządzanie 19.01.2022 r. 9:30 – 14:30bud. B, p. 200
Zarządzanie 26.01.2022 r. 7:30 – 14:30bud. B, p. 200

Formularz zgłoszeniowy – POBIERZ

Lista rankingowa ZarządzaniePOBIERZ

2021

Przebieg procesu rekrutacji dla kandydatów z kierunków: Logistyka,Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie chcących odbyć staż:

Lp.TerminyDziałania
108.03.2021r. – 12.03.2021r.Przesłanie na adres mailowy izabela.konieczna@ujk.edu.pl
skanów FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO KANDYDATA
DO PROJEKTU z dołączonymi dokumentami/kserokopiami,
potwierdzającymi spełnienie określonych kryteriów rekrutacji
2Do 20.03.2021 r.Przesłanie na adres Wydziału Prawa i Nauk Społecznych
w kopercie listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru, oryginału dokumentów
przesłanych skanem
(FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO
KANDYDATA DO PROJEKTU wraz z załącznikami)
 • Lista rankingowa Finanse i rachunkowość – POBIERZ
 • Lista rankingowa Logistyka – POBIERZ
 • Lista rankingowa Zarządzanie – POBIERZ
 • Dodatkowa rekrutacja – kierunek Zarządzanie

2020

DODATKOWA REKRUTACJA NA STAŻE

Kandydaci z kierunków: Logistyka,Finanse i rachunkowość oraz Zarządzanie chcący odbyć staż mogą złożyć wymagane dokumenty (tj. formularz zgłoszeniowy kandydata do projektu z załączonymi dokumentami/ kserokopiami potwierdzającymi spełnienie określonych kryteriów rekrutacji) 19.06.2020 r. w pok. 201 w godz. 7:30-8:30Terminy, w których kandydaci z kierunków: Logistyka,Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie chcący odbyć staż mogą złożyć wymagane dokumenty (tj. formularz zgłoszeniowy kandydata do projektu z załączonymi dokumentami/ kserokopiami potwierdzającymi spełnienie określonych kryteriów rekrutacji) przedstawiają się następująco:

Lp.DataGodzinyMiejsce
109.03.2020 r.11:20 – 12:20pok. 2/24 CPiB
210.03.2020 r.11:20 – 12:40 pok. 2/24 CPiB
317.03.2020 r.8:00 – 11:00 pok. 2/24 CPiB
418.03.2020 r.10:00 – 11:10 pok. 2/24 CPiB
 • Lista osób zakwalifikowanych do projektu – Finanse i rachunkowość
 • Lista osób zakwalifikowanych do projektu – Logistyka
 • Lista osób zakwalifikowanych do projektu – Zarządzanie
 • Lista osób zakwalifikowanych do projektu w ramach naboru uzupełniającego – Logistyka
 • Lista osób zakwalifikowanych do projektu w ramach naboru uzupełniającego – Zarządzanie

2019

Terminy, w których kandydaci z kierunków: Logistyka oraz Finanse i Rachunkowość chcący odbyć staż mogą złożyć wymagane dokumenty (tj. formularz zgłoszeniowy kandydata do projektu z załączonymi dokumentami/ kserokopiami potwierdzającymi spełnienie określonych kryteriów rekrutacji) przedstawiają się następująco:

Lp.DataGodzinyMiejsce
1 12.03.2019 r. 11:00 – 13:00 p. 112 Instytut Zarządzania
2 13.03.2019 r. 11:00 – 13:00 p. 112 Instytut Zarządzania
3 15.03.2019 r. 9:00 – 11:00 p. 112 Instytut Zarządzania
4 21.03.2019 r. 13:00 – 15:00 p. 112 Instytut Zarządzania

Osoby zakwalifikowane do projektu:

 • Lista rankingowa FiR – pobierz
 • Lista rankingowa FiR uzupełniająca –pobierz
 • Lista rankingowa Logistyka – pobierz

2023

Zarządzanie

 1. Nabór firm (realizatorów staży)
 2. Formularz zgłoszeniowy potencjalnego realizatora stażu – kierunek Zarządzanie
 3. Umowa trójstronna wraz z efektami kształcenia – kierunek Zarządzanie

2022

Prawo

 1. Nabór firm (realizatorów staży)
 2. Formularz zgłoszeniowy potencjalnego realizatora stażu – kierunek Prawo
 3. Umowa trójstronna wraz z efektami kształcenia – kierunek Prawo
 4. Efekty kształcenia – kierunek Prawo
 5. Regulamin projektu

Zarządzanie

 1. Nabór firm (realizatorów staży)
 2. Formularz zgłoszeniowy potencjalnego realizatora stażu – kierunek Zarządzanie
 3. Umowa trójstronna wraz z efektami kształcenia – kierunek Zarządzanie
 4. Regulamin projektu

2021

Administracja, Bezpieczeństwo Narodowe, Ekonomia i Prawo

 1. Nabór firm/instytucji (Realizatorów stażu) zainteresowanych przyjęciem studentów na staże w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
 2. Formularz zgłoszeniowy potencjalnego Realizatora Stażu
 3. Umowa trójstronna dotycząca stażu
 4. Administracja – efekty kształcenia
 5. Bezpieczeństwo narodowe – efekty kształcenia
 6. Ekonomia – efekty kształcenia
 7. Prawo – efekty kształcenia

Finanse i rachunkowość, Logistyka i Zarządzanie

 1. Nabór firm (realizatorów staży) zainteresowanych przyjęciem studentów na staże w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
 2. Formularz zgłoszeniowy potencjalnego realizatora stażu – Finanse i rachunkowość
 3. Formularz zgłoszeniowy potencjalnego realizatora stażu – Logistyka
 4. Formularz zgłoszeniowy potencjalnego realizatora stażu – Zarządzanie
 5. Umowa trójstronna wraz z efektami kształcenia – Finanse i rachunkowość
 6. Umowa trójstronna wraz z efektami kształcenia – Logistyka
 7. Umowa trójstronna wraz z efektami kształcenia – Zarządzanie 

2020

AdministracjaBezpieczeństwo Narodowe oraz Ekonomia

 1. Nabór firm/instytucji (Realizatorów stażu) zainteresowanych przyjęciem studentów na staże w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
 2. Formularz zgłoszeniowy potencjalnego Realizatora Stażu
 3. Umowa trójstronna dotycząca stażu

Zarządzanie, Finanse i rachunkowość oraz Logistyka

 1. Aktualny nabór firm/instytucji (Realizatorów stażu) zainteresowanych przyjęciem studentów na staże w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
 2. Nabór firm/instytucji (Realizatorów stażu) zainteresowanych przyjęciem studentów na staże w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
 3. Formularz zgłoszeniowy potencjalnego Realizatora Stażu
 4. Umowa trójstronna dotycząca stażu

Harmonogramy działań w zakresie uczestnictwa w programach stażowych w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dla kierunków studiów:

AdministracjaBezpieczeństwo NarodoweEkonomia, Prawo

Zarządzanie, Finanse i rachunkowość oraz Logistyka