Instytut Zarządzania

Pełnomocnik Rektora
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
ds. Instytutu Zarządzania  
dr Anna Ciesielska

Skład Rady Naukowej Instytutu Zarządzania

 1. prof. dr hab. Jarosław Karpacz – Przewodniczący Rady Naukowej
 2. dr hab. inż. Olaf Flak, prof. UJK
 3. dr hab. Izabela Konieczna, prof. UJK
 4. dr hab. Beata Poteralska, prof. UJK
 5. dr hab. Jarosław Prońko, prof. UJK
 6. prof. dr hab. Anna Wójcik-Karpacz
 7. dr hab. Nataliia Vasiliewska, prof. UJK
 8. dr hab. Barbara Zbroińska, prof. UJK
 9. dr Anna Ciesielska
 10. dr Monika Stelmaszczyk

ul. Uniwersytecka 15,  25–406 Kielce

mgr Monika Surowiec – pokój 112

+48 (41) 349-65-77
iz@ujk.edu.pl

Sekretariat Instytutu czynny:
7:30 – 15:30

 • Prof. dr hab. Karpacz Jarosław
 • Prof. dr hab. Wójcik – Karpacz Anna
 • Dr hab. prof. UJK Olaf Flak
 • Dr hab. prof. UJK Konieczna Izabela
 • Dr hab. prof. UJK Poteralska Beata
 • Dr hab. prof. UJK Prońko Jarosław
 • Dr hab. prof. UJK Zbroińska Barbara
 • Dr Bielawski Rafał
 • Dr Brożek Katarzyna
 • Dr Brzozowska Marta
 • Dr Ciesielska Anna
 • Dr Jopkiewicz Szymon
 • Dr Łabędzka Joanna
 • Dr Kusto Barbara
 • Dr inż. Pasek Krzysztof
 • Dr Podkówka Sławomir
 • Dr Predygier Agnieszka
 • Dr Przybytniowski Jarosław
 • Dr Stelmaszczyk Monika
 • Dr Szplit Marcin
 • Dr Wiśniewski Kamil
 • Dr Zowada Krzysztof
 • Mgr Januszewski Konrad
 • Mgr Kozieł Paulina
 • Mgr Łucak Patrycja
 • Mgr Marcin Perz
 • Mgr Pisarski Ludwik
 • Mgr Rozwadowska Agnieszka

Aktywność badawcza pracowników Instytutu Zarządzania wpisuje się w obszar zainteresowań kilku subdyscyplin nauk o zarządzaniu i jakości.

Główne obszary działalności badawczej:

 • zarządzanie strategiczne,
 • logistyka,

Dodatkowe obszary działalności badawczej:

 • zarządzanie wiedzą i informacją,
 • przedsiębiorczość,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie projektami,
 • marketing,
 • zarządzanie publiczne.
Skip to content