Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie
dr hab. Marek Leszczyński, prof. UJK 

Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie ds. kształcenia
dr Tomasz Jarocki

Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie ds. ogólnych
dr Adrian Mitręga

Skład Rady Naukowej Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie

 1. dr hab. Ropski Janusz, prof. UJK,
 2. dr hab. Grzela Joanna, prof. UJK,
 3. dr hab. Gul-Rechlewicz Violetta, prof. UJK,
 4. prof. dr hab. Kubiak Krzysztof,
 5. dr hab. Leszczyński Marek, prof. UJK – Przewodniczący Rady Naukowej
 6. dr Mitręga Adrian,
 7. dr hab. Molendowska Magdalena, prof. UJK
 8. dr hab. Niedźwiecki Ryszard, prof. UJK,
 9. dr hab. Stawicki Roman, prof. UJK,
 10. dr hab. Stefański Ryszard, prof. UJK.

ul. Uniwersytecka 15,  25–406 Kielce

mgr Magdalena Ślefarska – pokój 100

+48 (41) 349-65-11
knb@ujk.edu.pl

Sekretariat Instytutu czynny:
7:30-15:30

Zakład Bezpieczeństwa Narodowego

kierownik Zakładu – dr hab. prof. UJK Joanna Grzela

 1. dr hab. prof. UJK Ryszard Stefański 
 2. dr hab. prof. UJK Jerzy Prochwicz 
 3. dr hab. prof. UJK Jan Zych
 4. dr Kazimierz Borkowski
 5. dr Rafał Kołodziejczyk
 6. dr Jerzy Kozioł
 7. dr Piotr Lenart

Zakład Studiów Strategicznych

kierownik Zakładu – dr hab. prof. UJK Ryszard Niedźwiecki

 1. prof. dr hab. Marian Kozub
 2. dr hab. prof. UJK Mirosław Banasik
 3. dr hab. prof. UJK Magdalena Molendowska
 4. dr Adrian Mitręga
 5. dr Agnieszka Rogozińska
 6. dr Anna Zagórska

Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego

kierownik Zakładu –  prof. dr hab. Krzysztof Kubiak

 1. dr hab. prof. UJK Iwona Wrońska, 
 2. dr hab. prof. UJK Violetta Gul-Rechlewicz
 3. dr Marek Cendrowski
 4. dr Joanna Werner
 5. dr Katarzyna Kaźmierczak
 6. mgr Kamila Jakubczak – Krawczyńska
 7. mgr Wojciech Strąk

Zakład Bezpieczeństwa Społecznego i Ekonomicznego

kierownik Zakładu – dr hab. prof. UJK Marek Leszczyński 

 1. dr hab. prof. UJK Wojciech Saletra
 2. dr hab. prof. UJK Roman Stawicki
 3. dr hab. prof. UJK Janusz Ropski
 4. dr Paweł Górski
 5. dr Tomasz Jarocki
 6. dr Rafał Miernik
 7. dr Martyna Ostrowska
 8. dr Piotr Zalewski

Główne kierunki badań w Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie:

 1. Studia strategiczne, koncepcje, scenariusze, implementacja. Badania te służyć będą rozwojowi i doskonaleniu systemu bezpieczeństwa narodowego.
 2. Bezpieczeństwo międzynarodowe w tym: migracje, zmiany klimatyczne, instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego, prawa człowieka, prawa mniejszości etnicznych, terroryzm, piractwo.
 3. Instytucje bezpieczeństwa, organizacja i funkcjonowanie służb mundurowych, administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa narodowego
 4. Ekonomika bezpieczeństwa i myśl ekonomiczno-obronna, w tym rozwój potencjału ekonomiczno-obronnego, aspekty przestrzenne i organizacyjne
 5. Człowiek w przestrzeni bezpieczeństwa, uwarunkowania społeczne i organizacyjne zapewnienia bezpieczeństwa personalnego
Skip to content