Habilitacje

Uprawnienia UJK do nadawania stopnia doktora habilitowanego

Dziedzina nauk społecznych w dyscyplinach

  • nauki o bezpieczeństwie
  • nauki o polityce i administracji
  • nauki prawne
  • nauki o zarządzaniu i jakości

Regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Procedura Rady Doskonałości Naukowej

mgr Urszula Skrzeczyna
pokój 1.3 budynek C

Obsługa Administracyjna – nauki o polityce i administracji

mgr Iwona Łutczyk - Kołodziej
pokój 0.21 budynek C

Obsługa Administracyjna – nauki prawne

mgr Klaudia Pastuszka
pokój 100 budynek B

Obsługa Administracyjna – nauki o bezpieczeństwie

mgr Monika Surowiec
pokój 112 budynek B

Obsługa Administracyjna – nauki o zarządzaniu i jakości