Zdjęcie - dr Anna Dybała

Dr Anna Dybała

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Ekonomii i Finansów. Problematyka badawcza koncentruje się na polityce gospodarczej, rynku pracy i zrównoważonym rozwoju. Kierownik projektów badawczych współfinansowanych ze środków UE (w tym: projektu innowacyjnego PI Novum Subsydium realizowanego w partnerstwie z Urzędem Pracy w Kielcach, Kielecki rynek pracy pod lupą, Mapa lokalnego rynku pracy),  członek zespołu badawczego: Budowa regionalnego systemu innowacji.

Uczestniczka programów wymiany międzynarodowej w Chinach (Tianjin Polytechnic University, 2019), Niemczech (Fulda University of Applied Sciences, 2022), Łotwie (University of Latvia, 2023), Bośni i Hercegowinie (Pan-European University Apeiron,  Banja Luka 2023).  Odbyła staż naukowy krajowy (Katedra Ekonomiki Rozwoju i Polityki Gospodarczej, Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2013) oraz dydaktyczne, zagraniczne (David Aghmashenebeli  National Defence Academy of Georgia, 2023, Universität Kassel, Niemcy 2008 ).

Jest autorką lub współautorką 4. monografii (w tym w języku angielskim- „Activity rules of economic man in society as the source of legal norms”), 15. rozdziałów w monografiach, 30. artykułów naukowych w czasopismach oraz redaktorem naukowym 6. publikacji.

Ostanie publikacje:

  • A. Dybała A., Bezsmertna O., „Wheat supply logistics in wartime in Ukraine” Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy nr 4/2022
  • A. Dybała., Znaczenie finansów publicznych w przeciwdziałaniu i zwalczaniu skutków pandemii COVID-19 w Polsce w 2020 roku, w: (red.) A. Szyszka, M. Adamczyk, R. Frey, Kryzys czy rozwój gospodarczy? Prawne, ekonomiczne i socjologiczne instrumenty stymulowania rozwoju gospodarczego, wyd. A. Marszałek, Toruń 2022
  • A. Dybała, O.Bezsmertna, Ukraine’s position in the global wheat supply; economic and logistic dimensions [in:] Current isssus of security management during martial law, University of Security Management Kosice, Slowakia 2022.