Artur Borcuch dr nauk ekonomicznych, adiunkt, zainteresowania naukowe: statystyczna analiza danych; analiza danych w R; analiza danych w SPSS

Wykaz wybranych publikacji:

  1. Artur Borcuch, The Use of Statistical Methods in the Analysis of Mobile Payment Market in Poland, „International Journal of discoveries and innovations in applied sciences (IJDIAS)” 2019, vol. 1
  2. Artur Borcuch, Economics in the Age of Big Data, ИКОНОМИКА И БИЗНЕС, София, 2021
  3. Artur Borcuch, Kierunki rozwoju miast w perspektywie ekonomicznej, ArchaeGraph, Łódź-Kielce 2020
  4. Artur Borcuch, Ewolucyjne uwarunkowania pieniądza cyfrowego, CeDeWu, Wydanie II, Warszawa 2019