Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, rozprawa doktorska: Zmiany koniunktury gospodarczej a sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw branży budowlanej w Polsce (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Ekonomiczny), absolwentka uzupełniających studiów magisterskich na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, Wydział Zarządzania i Administracji, Kierunek Zarządzanie, studia licencjackie: Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, Kierunek Zarządzanie, Specjalność Zarządzanie Firmą

Obszary zainteresowań:

Ekonomia, finanse, zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, zarządzanie w sektorze MŚP, podatki

Tematyka badawcza:

 • zarządzanie finansami przedsiębiorstwa,
 • analiza ekonomiczna przedsiębiorstw,
 • controlling podatkowy,
 • analizy koniunktury gospodarczej w Polsce,
 • analizy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce
 • obciążenia fiskalne przedsiębiorstw
 • polityka podatkowa przedsiębiorstw.
 • podatki w rachunkowości.

Publikacje:

 • D. Słowik, Sytuacja finansowa sektora MŚP w Polsce, w: Ekonomiczne wyzwania Polski i świata w ujęciu teoretycznym i praktycznym, red. nauk. A. Nowacka, P. Kaczmarczyk, Z. Klimiuk, J. Grzywacz, Wydawnictwo Naukowe Akademii Mazowieckiej w Płocku, Płock 2023
 • D. Słowik, Changes in the financial liquidity of business entities of the SME sector in Poland, w: Journal of Applied Economic Sciences, Volume XVII, Issue 3(77), Fall 2022
 • D. Słowik, Zadania samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Chmielnik, w: Wschodnie Forum Nauki. Tom I seria 2, Wydawnictwo Episteme w Lublinie, Lublin 2021
 • D. Słowik, Zarządzanie kapitałem obrotowym jako element zarządzania ciągłością procesów w przedsiębiorstwie produkcyjnym, w: Instytucje publiczne i prywatne w systemie zarządzania kryzysowego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa 2018
 • D. Słowik, Istota ryzyka i jego podstawowe metody pomiaru, w: Zarządzanie instytucjami publicznymi i prywatnymi w kontekście niepewności, zagrożeń kryzysów i ryzyka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2017
 • D. Słowik, Znaczenie zarządzania strukturą kapitału, w: Dylematy zarządzania organizacjami we współczesnej gospodarce, red. nauk. A. Adamik, S. Lachiewicz, Monografia Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010
 • D. Gajos, Elastyczne formy zatrudnienia i ich wpływ na kondycję finansową przedsiębiorstw, w: Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych. Informacja finansowa i jej wykorzystanie w warunkach stosowania MRF/MSSF, Warszawa 2007