Zdjęcie - dr hab. Grzegorz Drozdowski, prof. UJK

Dr hab. Grzegorz Drozdowski, prof. UJK

Grzegorz Drozdowski – profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, doktor habilitowany. Kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości w Katedrze Ekonomii i Finansów na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. W pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów oraz ekonomii. Prowadzi również badania w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Twórca analiz istotnych dla kadr kierowniczych organizacji publicznych oraz biznesu. Współpracuje z firmami szkoleniowymi i doradztwa finansowego. Autor, współautor oraz recenzent wielu publikacji naukowych, w tym artykułów opublikowanych w czasopismach z  Impact Factor, znajdujących się w bazach Web of Science i Scopus.

Wykaz wybranych publikacji 

  1. G. Drozdowski (Z. Dobrowolski, M. Panait, A. A. Simona – współautorzy), The Weighted Average Cost of Capital and Its Universality in Crisis Times: Evidence from the Energy Sector, Energies, 2022, 15(18): 6655.
  2. G. Drozdowski (P. Dziekański – współautor), Local Disproportions of Quality of Life and Their Influence on the Process of Green Economy Development in Polish Voivodships in 2010–2020, International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, 19(15), 9185.
  3. G. Drozdowski, The empirical analysis of human capital competences on the example of company executives, Ekonomia i Prawo. Economics and Law, 2022, Vol. 21, No. 2.
  4. G. Drozdowski (Z. Dobrowolski, M. Panait – współautorzy), Understanding the Impact of Generation Z on Risk Management—A Preliminary Views on Values, Competencies, and Ethics of the Generation Z in Public Administration, International Journal of Environmental Research and Public Health,  2022, 19 (7), 3868.
  5. G. Drozdowski (Z. Dobrowolski, M. Panait, A. Babczuk – współautorzy), Can the Economic Value Added Be Used as the Universal Financial Metric? Sustainability, 2022, 14 (5), 2967.
  6. G. Drozdowski (Z. Dobrowolski – współautor), Does the Net Present Value as a Financial Metric Fit Investment in Green Energy Security? Energies, 2022,15(1):353.
  7. G. Drozdowski,  Economic Calculus Qua an Instrument to Support Sustainable Development under Increasing Risk, Journal of Risk and Financial Management, 2021, Vol. 14, Iss. 1.
  8. G. Drozdowski (Z. Dobrowolski, J. Ledzianowski – współautorzy), The Competency Niche: An Exploratory Study, Risk, 2021, 9(11), 187.
  9. G. Drozdowski (J. Rogozińska-Mitrut, J. Stasiak- współautorzy), The Empirical Analysis of the Core Competencies of the Company’s Resource Management Risk. Preliminary Study, Risks, 2021, 9(6), 107.
  10. G. Drozdowski, Kompetencje kadry kierowniczej w kształtowaniu kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo UJK w Kielcach, Kielce 2020, s. 302.