dokotr habilitowany natalia wasilewska

dr hab. Natalia Wasilewska, prof. UJK

Podstawowe kierunki pracy badawczej obejmują zagadnienia dotyczące zarządzania finansami przedsiębiorstw, kwestie wyceny przedsiębiorstw i nieruchomości oraz oceny opłacalności projektów inwestycyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Doświadczenie na stanowiskach Kierownika Studiów Podyplomowych „Kadry i płace” i „Rachunkowość, finanse i podatki”, Kierownika projektów inwestycyjnych CDKM Sp. z o.o., Analityka projektu Banku Światowego, była Prezesem European Partnership Center Sp. z o. o. Kierowała projektami dotyczącymi  planowania biznesowego, przygotowania wybranych rozdziałów sprawozdań projektowych, wyceny nieruchomości oraz związanych z nią praw.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, zarządzania wartością przedsiębiorstwa, analizy finansowej, oceny opłacalności projektów inwestycyjnych, wyceny nieruchomości oraz przedsiębiorstw, a także biznes planu. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu finansów i ekonomii, promotor obronionej pracy doktorskiej oraz prac magisterskich i licencjackich.

Autorka lub współautorka następujących 10 wybranych publikacji:

 1. Davydenko N., Wasilewska N., Boiko S., Wasilewski M. (2022). Development of Rural Areas in Ukraine in the Context of Decentralization: An Empirical Study. Sustainability, 14(11):6730.
 2. Wasilewska N., Wasilewski M., Zabolotnyy S., Osiichuk D. (2022). The Impact of M&As on the Competitive Positioning of European Energy Firms and Market Power Concentration on EU National Energy Markets. Energies, 15(23):8798.
 3. Wasilewska N. (2021) The functioning of the credit market in the European Union and the consequences of legal regulations regarding the cost of credit on the example of Poland. Economic Annals-ХХI: Volume 188, Issue 3-4, Pages: 158-173.
 4. Oliynyk-Dunn, O., Wasilewski, M., Wasilewska, N., Okhrimenko, I., & Adamenko, V. (2020). Transformation of the financing patterns of agricultural enterprises in the conditions of the financial system crisis: a case of Ukraine and the USA. Economic Annals-ХХI: Volume 182, Issue 3-4, 77-89.
 5. Wasilewska N., Davydenko N. (2020). Private Partnership as a Tool of Strengthening the Financial Potential of The Region. Wybrane problemy finansów publicznych i przedsiębiorstw. Wydawnictwo SGGW, 29-39.
 6. Davydenko N., Wasilewska N., Wasilewski M., Olifer I. (2020). The shadow economy and its impact on a country’s financial potential. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (24/73), 31-42.
 7. Kaminska T., Okhrimenko I., Wasilewska N. (2020). Market Of The European Union, Medzinarodne vztahy (Journal of International Relations), Ekonomická univerzita, Fakulta medzinárodných vzťahov, vol. 18(1), 5-20.
 8. Pisarska A., Wasilewska N. (2020). The loan-to-value ratio as a macroprudential tool and assessment of real estate in the post-crisis period. Economic Annals-ХХI: Issue 9-10, 119-132.
 9. Davydenko N., Wasilewska N., Wasilewski M., Titenko Z. (2019). Financial and Economic Security of Agricultural Enterprises in Ukraine. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, XXI, p-ISSN 1508-3535 (new 2657-781X); e-ISSN 2450-7296 (new 2657-7828).
 10. Davydenko N., Wasilewska N., Nehoda Y., Tytarchuk I. (2019). Mechanizm zapewnienia zrównoważonego finansowania przedsiębiorstw rolnych. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 106 (1), 7-21. https://doi.org/10.22630/RNR.2019.106.1.1

Podwyższanie kwalifikacji:

 1. Certyfikat Comarch z programów ERP XL Budżetowanie, wykorzystywany w procesie dydaktycznym, 2019 r.
 2. Staż naukowy pt. Uwarunkowania poziomu i tendencji zmian w bezpieczeństwie finansowym przedsiębiorstw w NULES, 2019 r.
 3. Certyfikat Comarch z programów Optima oraz ERP XL, wykorzystywany w procesie dydaktycznym, 2017 r.
 4. Staż naukowy pt. Corporate Financial Management. Impact of land relations on the development of agribusiness w NULES, 2017 r.
 5. Kurs DipIFR, ACCA.
 6. Staż naukowy w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw SGGW w Warszawie; podstawowym celem stażu było zbadanie tendencji rozwojowych kredytowania hipotecznego.
 7. Staże zorganizowane przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, w tym: Zarządzanie finansami i rozrachunki zgodnie z procedurami Banku Światowego, Rynek i wycena gruntów, Zarządzanie państwowe w sferze stosunków gruntowych, Prawo w zakresie regulowania stosunków gruntowych.