Zdjęcie - dr hab. Nina Stępnicka, prof. UJK

Dr hab. Nina Stępnicka, prof. UJK

Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała w 2009 r. w Instytucie Studiów Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie ekonomia – w 2016 r. w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Recenzentka w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (oddział w Łodzi) i Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, członek zarządu Naczelnej Organizacji Technicznej (oddział w Piotrkowie Tryb.). W dorobku naukowym posiada publikacje z zakresu m.in. gospodarki cyfrowej, polityki gospodarczej, zarządzania, finansów i bezpieczeństwa gospodarczego.

Zainteresowania naukowe:

 • ekonomia instytucjonalna i jej zastosowanie w różnych obszarach aktywności gospodarczej;
 • ekonomia klasyczna vs ekonomia heterodoksyjna;
 • wybrane ekonomiki szczegółowe: ekonomika mediów, ekonomika innowacji, ekonomika gospodarki cyfrowej, ekonomika menedżerska, ekonomika konsumpcji, ekonomika pro- i presumpcji etc.;
 • finanse, pieniądz i waluty alternatywne ;
 • gospodarka kreatywna, gospodarka cyfrowa;
 • nowoczesne formy aktywności, trendy i modele biznesowe w gospodarce w XXI w.

Ponadto interesuje się problematyką korporacji, firm i przedsiębiorstw łączących cechy działalności tradycyjnej i internetowej, nowymi formami współpracy w Internecie oraz zjawiskami ekonomicznymi i społecznymi, jakie w nim zachodzą (np.: Web 1.0-Web 4.0, wikonomia i wikifikacja, prosumpcja, presumpcja, DIY, eBayizacja, amazonizacja).

Wykaz wybranych publikacji

 1. Stępnicka N., Sadowska B., Walasek R., Zimon G., Brzozowiec D., Sustainable local development in relation to complementary currencies on the example of the polish currency Zielony, Technological and Economic Development of Economy 2023, vol. 29, no. 2, https://doi.org/10.3846/tede.2023.18341.
 2. Sadowska B., Wójcik-Jurkiewicz M., Zimon G., Lulek A., Stępnicka N., Walasek R., The Business Model in Energy Sector Reporting – A Case Study from Poland: A Pilot Study, Energies 2023, no. 16(4), https://doi.org/10.3390/en16041955.
 3. Mousavi M., Zimon G., Salehi M., Stępnicka N., The Effect of Corporate Governance Structure on Fraud and Money Laundering, Risks 2022, no. 10(9), https://doi.org/10.3390/risks10090176.
 4. Sadowska B., Zimon G., Stępnicka N., Forest Fires and Losses Caused by Fires – An Economic Approach, WSEAS Transactions on Environment and Development 2021, vol. 17, DOI: 10.37394/232015.2021.17.18.
 5. Stępnicka N., Zimon G., Brzozowiec D., The Complementary Currency Zielony in Poland and its Importance for the Development of Local Economy Entities during the COVID-19 Pandemic Lockdown, Sustainability 2021, no. 13(16),https://doi.org/10.3390/su13169184.
 6. Walasek R., Stępnicka N., Lulek A., Technological Innovation and Risk in the Management of Integrated Supply Chains – A Survey Results, European Research Studies Journal 2021, vol. XXIV, iss. 4B, p. 479-492, DOI: 10.35808/ersj/2670.
 7. Stępnicka N., Wiączek P., Brzozowiec D., Local currencies versus the level of economic security of the region during the COVID-19 period, WSEAS Transactions on Environment and Development 2020, https://doi.org/10.37394/23207.2020.17.87.
 8. Stępnicka N., Wiączek P., Coliving as a Co-operative Business Model Innovation, [in:] Socio-Economic Development. Interdisciplinary Ecosystems Perspective, eds. M. Urbaniec, A. Żur, Poltext, Warszawa 2020, s. 155-165.
 9. Stępnicka N., Wiączek P., Time banks vs household production theory and threats to the fiscal security of the state, Prace Naukowe. Ekonomia i Finanse. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2019, vol. 63, nr 7, p. 127-135.
 10. Stępnicka N., The theory of the houeshold production by Hazel Kyrk and its contemporary importance for the economy of the 21st century, including the financial security of the state, Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series 2019, no. 140, s. 365-376.