Zdjęcie - prof. UJK dr hab. Adam Zamojski

Dr hab. prof. UJK Adam Zamojski

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (Uniwersytet Śląski, 2016), doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii (Uniwersytet Śląski, 2000), profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych Wydziału Prawa i Nauk Społecznych UJK. Zainteresowania badawcze: geneza i ewolucja cywilizacji europejskiej, tożsamość Europy, stosunki międzynarodowe, filozofia polityki, antropologia polityczna. Współorganizator dorocznej międzynarodowej konferencji VERTINIANA oraz Ustawicznej Interdyscyplinarnej Konferencji dla Studentów, Doktorantów i Pracowników Naukowych im. Profesora Andrzeja Wiercińskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

Wybrane publikacje:

  1. Tożsamość cywilizacji europejskiej. Geneza, kompleks konstytuujący i kierunki transformacji, Kielce 2015.
  2. New Age. Filozofia, religia i paranauka, Kraków 2002.
  3. Europa homogeniczna czy komplementarna – recepta na zjednoczenie, (red.), Kielce 2009 (z R. Stefańskim).
  4. Współczesny człowiek w społeczeństwie informacyjnym: egzystencja – ideologia – moralność, (red.), Toruń – Kielce 2010 (z R. Stefańskim).
  5. Demograficzna ekspansja cywilizacji arabskiej w Europie, w: Security of the Republic of Poland in National and International Dimensions. Poland’s 20 years in the NATO. Security of the Future, A. Soboń, A. Mróz-Jagiełło, A. Zagórska (red.), Warszawa 2019.
  6. Federacja Rosyjska – współczesna egzemplifikacja cywilizacji turańskiej, w: Polityka Federacji Rosyjskiej i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego, M. Banasik (red), Warszawa 2019.
  7. The Origin of Europe. The Minoan Civilization, w: “Dialogue and Universalism” Vol. XIX, No. 6-7/2009, „Spain, Poland and Europe”, E. Górski (ed.), Warszawa 2009
  8. Tożsamość europejska – źródła naturalne i symboliczne, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 2013, vol. 58, Supplement, Eugeniusz Górski in memoriam.
  9. Релвантностъ источников европейской самотождественности, „Studia methodologica”, Bипуск 26, Tepнoпiлъcъкий націоналъний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Tepнoпiлъ 2009.
  10. Wierciński A., Zamojski A., Stefański R., Treść i zakres antropologii politycznej, „Rocznik Politologiczny 2003, nr 1 (z A. Wiercińskim i R. Stefańskim).