Zdjęcie - prof. UJK dr hab. Artur Życki

Dr hab. prof. UJK Artur Życki

Dr hab. nauk o polityce, profesor UJK. Specjalizuje się w tematyce: edukacji akademickiej; roli kształcenia dla gospodarki opartej na wiedzy w warunkach europejskiego modelu społeczno-gospodarczego; bezpieczeństwa ekologicznego i problematyki migracji w Europie. Autor 116 publikacji, w tym 6 książek, 6 projektów naukowych w tym jednego finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Włączanie imigrantów w proces edukacji akademickiej w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Twórca i kierownik akademickiego interdyscyplinarnego zespołu badawczego: Bezpieczeństwo ekologiczne: odpowiedź na współczesne wyzwania w obliczu zmian klimatycznych.

Wybrane publikacje:

  1. Bezpieczeństwo ekologiczne: odpowiedź na współczesne wyzwania w obliczu zmian klimatycznych, Kielce 2020.
  2. The glossary of political science: European Union – Visegrad Countries – East Europe, Volume 1, European Union, (ed.), Kielce – Toruń 2015.
  3. Szkolnictwo wyższe w Polsce w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, Warszawa 2007.
  4. II Rzeczpospolita w publicystyce sowieckiej: polityka, gospodarka, stereotypy, Warszawa – Ostrołęka 2006.
  5. Regional development as a stimulator of competitiveness of the Polish economy, “Rocznik Integracji Europejskiej” 2019, nr 13.
  6. Europa w dobie kryzysu wartości: liberalizm, populizm, prawa człowieka, w: Powszechny system ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej, Toruń-Warszawa 2019.
  7. Indochiny: wewnętrzne i zewnętrzne dylematy rozwoju, w: Państwo i prawo wobec wyzwań u progu trzeciej dekady XXI wieku, Toruń-Warszawa 2019.
  8. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni: wyzwania dla przyszłości, w: Security of the Republic of Poland in National and International Dimensions. Poland’s 20 years in the NATO. Security of the Future, A. Soboń, A. Mróz-Jagiełło, A. Zagórska (red.), Warszawa 2019.
  9. Edukacja dla inteligentnego i zrównoważonego rozwoju oraz wzmacniania bezpieczeństwa w zintegrowanej Europie w: Innowacje dla bezpiecznego i zintegrowanego rozwoju, Kielce 2016.
  10. Szkolnictwo wyższe w Chinach: tradycja, współczesność, kierunki zmian, w: Kulturowe uwarunkowania rozwoju współczesnej Azji, Toruń 2016.