Dr hab. prof. UJK Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk

Profesor w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W polu jej zainteresowań badawczych znajdują się dawne i współczesne stosunki polityczne Hiszpanii z Wielką Brytanią, Francją i Stanami Zjednoczonymi, parlamentaryzm hiszpański oraz kwestie separatyzmu ze szczególnym uwzględnieniem problemu baskijskiego i katalońskiego. Uczestnik kilku projektów międzynarodowych. W latach 2015-2018 dyrektor Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem.

Wybrane publikacje:

 Traktat Transkontynentalny Luisa de Onísa i Johna Quincy Adamsa, 22 lutego 1819 r. Geneza, negocjacje, ratyfikacja, Toruń 2001.

  1. Stosunki polityczne między Hiszpanią a Wielką Brytanią za panowania Ferdynanda VII (1808-1833), Piotrków Trybunalski 2010.
  2. Allies or Enemies. Political relations between Spain and Great Britain during the reign of Ferdinand VII (1808-1833), Frankfurt am Mein (Peter Lang) 2015.
  3. Разом проти або окремо в альянсі. Відносини між Іспанією і Великобританією на початку ХІХ ст, Івано-Франківськ 2020.
  4. Konstytucja kadyska z 1812 r.: Kontynuacja czy zerwanie z tradycją?, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 1999, nr 64.
  5. „Euskadi” versus „Espana”. Wstęp do rozważań nad ideą Hiszpanii w nacjonalizmie baskijskim, w: Polska a Hiszpania. Z dziejów koegzystencji dwóch narodów w XX w., M. Białokur (red.), Toruń 2012.
  6. El concepto de nación en el pensamiento de Ramiro de Maeztu, w: Entre Oriente y Occidente, P. de la Fuente, C. Taracha (eds.), Lublin 2014.
  7. Baskijski rząd autonomiczny na wygnaniu po 1937 rokuRządy bez ziemi. Struktury władzy na uchodźstwie,  R. Żurawski vel Grajewski (red.), Warszawa 2014.
  8. Mare Liberum w myśli polityczno-prawnej Vasqueza de Menchaca. uwarunkowania, korzenie, istota, „Studia Maritima”, 2017; t. XXX.
  9. Polityka zagraniczna pierwszego rządu Pedro Sancheza w hiszpańskiej debacie parlamentarnej. „Przegląd sejmowy” 2020, nr 1.