Zdjęcie - Dr hab. prof. UJK Rafał Dudała

Dr hab. prof. UJK Rafał Dudała

Dr hab. nauk o polityce i administracji, prof. UJK; absolwent filologii polskiej na Wydziale Humanistycznym obecnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz teologii w Istituto «Redemptor Hominis», Pontificia Università Lateranense w Rzymie (specjalizacja: nauka społeczna Kościoła); wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (filia w Kielcach); członek International Political Science Association i Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych; kierownik Zakładu Nauk o Polityce Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych. W swoich badaniach koncentruje się na teorii polityki, współczesnych systemach politycznych, zjawisku populizmu oraz relacjach religii i polityki.

Wybrane publikacje

  1. System polityczny współczesnych Włoch. Dynamika zmian, Kielce 2019.
  2. Społeczeństwa w obliczu zmian. Przeobrażenia polityczno-kulturowe w Hiszpanii i we Włoszech, Kielce 2019 (współautorka: Agnieszka Kasińska-Metryka).
  3. La nozione della libertà religiosa nella dichiarazione «Dignitatis humanae». Una riflessione sulla società e sulla cultura contemporanea, Kielce 2017.
  4. Śródziemnomorski model zmian w państwie (red.), Kielce 2019.
  5. Fashion Politics. The strategic directions of political marketing (red.), Kielce 2018
  6. Italian Catholicism in the Face of Contemporary Socio-political Challenges. An Attempt to Analyse, „Political Science Review. Przegląd Politologiczny”, 2019, nr 1.
  7. Rosatellum – włoski system wyborczy i jego wpływ na wynik wyborów parlamentarnych, „Roczniki Nauk Społecznych”, 2019, nr 1 (47).
  8. Leadership in the Time of Populism: selected examples of Italian political leaders, „Political Preferences”, 2018, nr 21.
  9. Italian migration policy: changes and effects, „Przegląd Narodowościowy / Review of Nationalities”, nr 8, 2018.
  10. Laicism: polysemy of the term and its determining functions, „Polish Political Science Review. Polski Przegląd Politologiczny”, 2018, nr 6.