Doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Adiunkt w Katedrze Ekonomii i Finansów w zakładzie Finansów i Rachunkowości. Zainteresowania z obszaru Rachunkowości finansowej, krajowych i międzynarodowych regulacji Rachunkowości oraz regulacji w obszarze podatków i obowiązujących form opodatkowania działalności gospodarczej. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział okręgowy w Kielcach

Wykaz wybranych publikacji:

  1. Rachunkowość od początku, Wydawnictwo Archaegraph, Łódź 2022
  2. Podatki w działalności gospodarczej przedsiębiorstw, Wydawnictwo Archaegraph, Łódź 2022
  3. Kategoria odroczonego podatku dochodowego w decyzjach inwestycyjnych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Archaegraph, Łódź-  Kielce 2020
  4. Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa na przykładzie wybranych jednostek wodociągowych [w:] Wybrane problemy finansów publicznych i przedsiębiorstw Wydawnictwo SGGW Warszawa 2020
  5. Wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych w ocenie kondycji finansowej na przykładzie Wybranej Jednostki wodociągowej [w:] ekonomia i finanse w xxi wieku. Wyzwania dla zglobalizowanego świata Wydawnictwo Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce 2020
  6. Obciążenia podatkowe przedsiębiorstwa z sektora MSP na przykładzie przedsiębiorstwa handlowo-usługowego [w:] Znaczenie Ekonomii we współczesnym świecie Wydawnictwo Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce 2020
  7. Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch; Gospodarka i społeczeństwo XXI wieku; Obrót materiałowo-towarowy w jednostce gospodarczej ; mgr Łukasz Antos;  polski; 2018;
  8. STUDIA I MATERIAŁY. MISCELLANEA OECONOMICAE; Ewidencja zmian w stanie i wartości środków trwałych jednostki wodociągowej ; mgr Łukasz Antos; 0; 2018; II; 97-110; polski
  9. STUDIA I MATERIAŁY. MISCELLANEA OECONOMICAE; Rzeczowe aktywa trwałe w świetle obowiązującego prawa; mgr Łukasz Antos; 0; 2015; 2/2015; 161-168; polski
  10. STUDIA I MATERIAŁY. MISCELLANEA OECONOMICAE; Bilans jako źródło informacji o sytuacji finansowej jednostki ; mgr Łukasz Antos; 0; 2015; 3/2015; 11-22; polski