Magdalena Piłat-Borcuch dr socjologii, adiunkt zainteresowania naukowe: społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju miast; metropolie, metropolizacja; ekonomika miast

Wykaz wybranych publikacji:

  1. Magdalena Piłat-Borcuch, Marcin Banaszek, Nowe konteksty społeczno-ekonomiczne rozwoju miast, Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, Łódź 2022
  2. Magdalena Piłat-Borcuch, Rola gospodarki cyrkulacyjnej w rozwoju miast, „Journal of Contemporary Issues in Business and Government” 2021, Vol 27, No. 05
  3. Magdalena Piłat-Borcuch, „Good” urban design as an economic resource of urban development [w:] A. Borcuch, M. Tomczyk (red.), Znaczenie ekonomii we współczesnym świecie, ARCHAEGRAPH, Łódź-Kielce 2020
  4. Magdalena Piłat-Borcuch (red.), Miasto przyszłości. Dylematy i wyzwania, Wydawnictwo Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce 2019
  5. Magdalena Piłat-Borcuch, Ekonomia ulicy – wprowadzenie do problematyki [w:] A. Borcuch, A. Krzysztofek (red.), Ekonomia, finanse i zarządzanie. Problemy teoretyczne i praktyczne, AT Wydawnictwo, Kraków 2019
  6. Magdalena Piłat-Borcuch, Smart City and Internet of Things – Urban Economics Perspective, „Miasto przyszłości” 2018, tom 1, nr 8
  7. Magdalena Piłat-Borcuch, Design, designer i metamorfozy miejskie. Studium socjologiczne, Oficyna Naukowa, Warszawa 2017