Doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Adiunkt w Katedrze Ekonomii i Finansów na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Kierownik i członek kilku projektów badawczych głównie z zakresu rozwoju regionalnego i lokalnego. Autor i współautor monografii oraz artykułów naukowych. Główne obszary badawcze to: sharing economy, rozwój regionalny i lokalny, inteligentne miasto, ekonomia behawioralna, finanse behawioralne, psychologia finansowa.

Wybrane publikacje:

  1. M. Banaszek, Ekonomia współdzielenia alternatywnym kierunkiem rozwoju miast. Potencjał województwa świętokrzyskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2018, ISBN 978-83-7133-727-7.
  2. M. Piłat-Borcuch, M. Banaszek, Nowe konteksty społeczno-ekonomiczne rozwoju miast, Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, Łódź 2022, ISBN 978-83-67074-56-8.
  3. M. Banaszek, Irrationality of managers’ behavior in corporate financial decision making ,,Humanities and Social Sciences Reviews” 2021, vol 9, no 5, eISSN 2395-6518.
  4. M. Banaszek, Bezpieczeństwo ekonomiczne gospodarstw domowych [w:] Human Security: wybrane zagadnienia, M. Molendowska, R. Miernik (red.), Wydawnictwo Adama Marszałek, Toruń 2021, ISBN 978-83-8180-562-9.
  5. M. Banaszek, Internet rzeczy jako technologia wspomagająca rozwój polskiej gospodarki [w:] Ekonomia i zarządzanie wobec wyzwań współczesnego świata M. Tomczyk, K. Kwiecień (red.), Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, Łódź-Kielce 2021, ISBN 978-83-66709-66-9.
  6. M. Banaszek, Bezpieczeństwo bankowości internetowej i mobilnej [w] Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Wybrane zagadnienia, M. Molendowska, R. Miernik (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Kielce 2020, ISBN 978-83-8180-415-8
  7. M. Banaszek, Gospodarka współdzielenia a rozwój zrównoważony w opinii mieszkańców wybranych polskich miast [w:] Ekonomia Społeczna. Innowacyjność społeczna w Polsce, N. Laurisz, A. Pacut (red.), Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2019, ISBN: 978-83-89410-43-6.
  8. M. Banaszek, Ekonomia współdzielenia w opinii urzędników i przedsiębiorców województwa świętokrzyskiego – wnioski z badań empirycznych, ,,Ekonomia Społeczna” 2018, nr 1/2018, ISSN 2081-321X.
  9. M. Banaszek, Ekonomia współdzielenia jako współczesny model biznesowy [w:] Gospodarka i Innowacje, A. Borcuch (red.), Wydawnictwo Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce 2018, ISBN 978-83-949859-3-6.
  10. M. Banaszek, Rozwój społeczno-ekonomiczny w świetle teorii ekonomii instytucjonalnej [w:] Gospodarka i społeczeństwo XXI wieku, A. Borcuch (red.), Wydawnictwo Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce 2018, ISBN 978-83-949859-7-4