Paweł Dziekański pracuje jako adiunkt w Katedrze Finansów i Ekonomii, Wydziału Prawa i Nauk Społecznych, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w badanach naukowych. W 2009 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii  na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Jest autorem ponad 140  recenzowanych publikacji naukowych wydanych w kraju i za granicą, w tym monografii, rozdziałów w monografiach, artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych z IF, indeksowanych w bazie scopus i web of science. Był / jest redaktorem tematycznym w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Zainteresowania naukowo-badawcze

 • Ekonomia sektora publicznego
 • Efektywność, analiza i planowanie działań  samorządu terytorialnego
 • Finanse samorządowe
 • Ocena kondycji finansowej samorządu terytorialnego
 • Finansowanie rozwoju samorządu terytorialnego
 • Polityka regionalna i lokalna
 • Zagospodarowanie przestrzenne w układach jednostek terytorialnych
 • Ekonomia środowiska naturalnego, zielona gospodarka, zero weste, zielona infrastruktura
 • Polityka spójności na rzecz zrównoważonego rozwoju
 • Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw i lokalizacja działalności gospodarczej

Publikacje naukowe

 • Dziekański Paweł, Wyszkowski Adam, Prus Piotr, Pawlik Andrzej, Maitah Mansoor, Wrońska Magdalena. Zero Waste as a Determinant of Shaping Green Economy Processes on the Example of Communes of Eastern Poland in 2010-2020. Energies. 2023 Vol. 16 Iss. 1, s. [1-24], [poz.] 19. ISSN: 1996-1073. DOI: 10.3390/en16010019
 • Misztal Piotr, Dziekański Paweł. Green Economy and Waste Management as Determinants of Modeling Green Capital of Districts in Poland in 20102020. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2023 Vol. 20 Iss. 3, s. [1-25], [poz.] 2112. ISSN: 1661-7827. ISSN: 1660-4601. DOI: 10.3390/ijerph20032112
 • Dziekański Paweł, Prus Piotr, Sołtyk Piotr, Wrońska Magdalena, Imbrea Florin, Smuleac Laura, Pascalau Raul, Błaszczyk Karolina. Spatial Disproportions of the Green Economy and the Financial Situation of Polish Voivodeships in 20102020. Sustainability. 2022 Vol. 14 Iss. 21, s. [poz.] 13824. ISSN: 2071-1050. DOI: 10.3390/su142113824
 • Drozdowski Grzegorz, Dziekański Paweł. Local Disproportions of Quality of Life and Their Influence on the Process of Green Economy Development in Polish Voivodships in 2010-2020. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022 Vol. 19 Iss. 15, s. [1-26], [poz.] 9185. ISSN: 1660-4601. DOI: 10.3390/ijerph19159185
 • Pawlik Andrzej, Dziekański Paweł. Gospodarowanie odpadami podstawą przestrzennego zróżnicowania zielonej gospodarki w Polsce w latach 2017-2020. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Research Papers of Wrocław University of Economics). 2022 Vol. 66 nr 4, s. 116-131. ISSN: 1899-3192. ISSN: 2392-0041. DOI: 10.15611/pn.2022.4.08
 • Dziekański Paweł, Wrońska Magdalena, Maitah Mansoor, Novoseletskyi Oleksandr. Assessment of spatial differentiation of financial independence of poviats in Poland (2007-2019). Transylvanian Review of Administrative Sciences. 2022 No. 66 E, s. 5-27. ISSN: 1842-2845. ISSN: 2247-8310. DOI: 10.24193/tras.66E.1
 • Wyszkowska Dorota, Wyszkowski Adam, Dziekański Paweł. „Polish deal” and financial autonomy of communes in Poland. Optimum. Economic Studies (Optimum. Studia Ekonomiczne). 2022 nr 3 (109), s. 119-134. ISSN: 1506-7637. DOI: 10.15290/oes.2022.03.109.09
 • Bogusz Małgorzata, Matysik-Pejas Renata, Krasnodębski Andrzej, Dziekański Paweł. The Concept of Zero Waste in the Context of Supporting Environmental Protection by Consumers. Energies. 2021 Vol. 14 Iss. 18, s. [1-22], [poz] 5964. ISSN: 1996-1073. DOI: 10.3390/en14185964
 • Pawlik Andrzej, Dziekański Paweł. Sytuacja społeczno-gospodarcza gmin województwa świętokrzyskiego w latach 2010-2019. Poznań : Wydawnictwo Rys, 2021. ISBN: 978-83-66666-80-1
 • Prus Piotr, Dziekański Paweł, Bogusz Małgorzata, Szczepanek Małgorzata. Spatial Differentiation of Agricultural Potential and the Level of Development of Voivodeships in Poland in 2008-2018. Agriculture.  2021 Vol. 11 Iss. 3, s. [1-29], [poz.] 229. ISSN: 2077-0472. DOI: 10.3390/agriculture11030229
 • Dziekański Paweł. Entrepreneurship and competitiveness in the terms of endogenization of regional economy processes on the example of Eastern Poland poviats in 2007-2018. Journal of Urban and Regional Analysis. 2021 Vol. 13 Iss. 2, s. 343-358. ISSN: 2067-4082. ISSN: 2068-9969. DOI: 10.37043/JURA.2021.13.2.8
 • Pawlik Andrzej, Dziekański Paweł. Entrepreneurship as the basis for the development of rural communes in Eastern Poland. Baltic Journal of Economic Studies. 2021 Vol. 7 No 2, s. 1-11. ISSN: 2256-0742. ISSN: 2256-0963. DOI: 10.30525/2256-0742/2021-7-2-1-11