politolog, historyk, doktorant prawa; redaktor naczelny (razem z prof. A. Kasińską-Metryką) „Rocznika Politologicznego”, zastępca redaktora naczelnego „Studiów Humanistyczno-Społecznych”, redaktor tematyczny w „Polityce i Bezpieczeństwie” i w „Prawie Człowieka. Humanistyczne Zeszyty Naukowe”, członek Międzynarodowego Kolegium Redakcyjnego w „Transactions of the National Academy of Sciences of Azerbaijan. Series of the Humanities”, członek rady redakcyjnej w „Slovak Journal of Public Policy and Public Administration”; wiceprzewodniczący Oddziału Kieleckiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich oraz skarbnik Oddziału Kieleckiego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Zainteresowania badawcze: myśl polityczna, administracja publiczna, samorząd terytorialny, prawo konstytucyjne, bezpieczeństwo lokalne, polityka historyczna, polityka gospodarcza.

Wybrane publikacje:

  1. The Northern Spaces – Contemporary Issues, Warszawa 2012 (z R. M. Czarny, A. Janowska, R. S. Czarny).
  2. The Arctic and Nordic Countries in the World of Economy and Politics, „Miscellanea Oeconomicae. Studia i Materiały” 2014, r. 18, nr 2.
  3. Pomiędzy światem polityki a życiem naukowym, t. 1: Nauki o polityce, stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo, (red.), Kielce 2015 (z J. Jaskiernia).
  4. Pomiędzy światem polityki a życiem naukowym, t. 2: Historia, administracja publiczna i nauki prawne, (red.), Kielce 2015 (z J. Jaskiernia).
  5. Pomiędzy światem polityki a życiem naukowym, t. 3: Ekonomia, zarządzanie i rozwój regionalny, red., (red.), Kielce 2015 (z J. Jaskiernia).
  6. Rethinking the Presidency: Challenges and Failures, (eds.), Trnava 2015 (z B. Říchová, A. Walter).
  7. Ewolucja społeczeństw i państw afrykańskich. Polityka, bezpieczeństwo i historia, (red), Kielce 2015  (z. W. Saletra)
  8. „Humanities and Social Studies”, vol. 13, (ed.), Kielce 2016.
  9. Aspekty polityczno-społeczne, ekonomiczne i prawne przyszłości Unii Europejskiej, Warszawa 2018  (z       I. Kraś, T. Wallas)
  10. Ruch Ludowy w Polsce w Europie i na świecie, (red.), Kielce 2019.