Politolog, doktor nauk humanistycznych, adiunkt, zastępca dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych. Specjalizuje się w prognozowaniu międzynarodowym oraz studiach nad wpływem postępu technologicznego (przede wszystkim technologii informacyjnych) i zmian klimatu na stabilność systemu międzynarodowego oraz parametry strategicznego środowiska bezpieczeństwa. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, analityk w Fundacji Po.Int, publicysta w “Nowej Konfederacji”. Pracował w sektorach finansowym oraz medialnym.

Wybrane publikacje:

 1. Druk 3D jako technologia zakłócająca w systemie międzynarodowym, „Annales UMCS Sectio: K” 2020, vol. 27, no. 1.
 2. Słowa jak kamienie. Mowa nienawiści – kłamstwo – agresja w sieci, red., Kraków-Nowy Sącz 2019 (z: A. Kasińska-Metryka, R. Dudała).
 3. W gabinecie luster. Kłamstwo i dezinformacja w sieci, w: Słowa jak kamienie. Mowa nienawiści – kłamstwo – agresja w sieci, A. Kasińska-Metryka, R. Dudała, T. Gajewski (red.), Kraków-Nowy Sącz 2019.
 4. Liberating the Subjugated Knowledges. Conspiracy Narratives in Russian Information Warfare,                w: Fashion Politics. The Strategic Directions of Political Marketing, R. Dudała (red.), Kielce 2019.
 5. Climate Change – a Threat Multiplier in the Future Conflicts, “Ante-Portas – Security Studies” 2018, nr 1(10).
 6. Regress of the West and the Emerging of New World Order: The Case of NATO, “Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2018, nr 60 (z K. Gruszko).
 7. „Chodzi o ludzi”. Masowa migracja jako wyzwanie dla mechanizmów zarządzania kryzysowego UE, w: Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań. Teoria i praktyka, H. Chałupczak, M. Lesińska, E. Pogorzała, T. Browarek (red.), Lublin 2018.
 8. NATO and non-military crises – an overview, “Anter Portas – Security Studies” 2017, nr 1(8). 
 9. Echoes of Lebanon”. President Barack Obama and the use of chemical weapons in Syria, „Studia Humanistyczno-Społeczne, 2017, t. 18.
 10. Strefa półmroku”. Prezydent i Kongres w sporze o użycie amerykańskich Sił Zbrojnych za granicą w okresie zimnej wojny, „Studia Humanistyczno-Społeczne” 2017, t. 17.
 11. Geopolitics of Lebanese Religious Communities, „Geopolitica – Revistă de geografie politică, geopolitică și geostrategie” 2016, Anul XIV, nr 63.