Zastępca dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych. Przewodniczący Rady i analityk Fundacji Po.Int, ekspert i publicysta „Nowej Konfederacji”. Członek krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, stopień doktora nauk o polityce uzyskał na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Pracował jako dziennikarz, urzędnik państwowy, menedżer w sektorze prywatnym oraz niezależny konsultant.  Zainteresowania badawcze: socjologia polityki, bezpieczeństwo międzynarodowe. 

Wybrane publikacje: 

  1. Sztuka polityki. XX lat Instytutu Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa UJK (Instytutu Nauk Politycznych), (red.), Kielce 2017 (z A. Kasińska-Metryka, T. Jarocki).
  2. Asymetria i hybrydowość. Stare armie wobec nowych konfliktów (red.), Warszawa 2011 (z B. zapała).
  3. Polityka bezpieczeństwa na Starym Kontynencie (red.), Toruń 2010 (z T. Jarocki).
  4. Żydzi, masoni, cykliści i nie tylko. Stygmatyzacja w dyskursie internetowym, w: A. Kasińska-Metryka, R. Dudała, T. Gajewski (red.), Słowa jak kamienie. Mowa nienawiści – kłamstwo – agresja w sieci. Kompendium wiedzy o języku w życiu publicznym, Kraków – Nowy Targ 2019 
  5. Wolnomularze wobec polityki. Casus relacji polsko-ukraińskich, w: Sztuka Polityki. XX lat Instytutu Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa UJK (Instytutu Nauk Politycznych), T. Jarocki, A. Kasińska-Metryka, W. Sokała (red.), Kielce 2017.
  6. Konsekwencje asymetrii „miecza” i „tarczy”. Studium skuteczności wybranych narzędzi w zwalczaniu nowej fali terroryzmu w Europie, w: Polska ustawa antyterrorystyczna – odpowiedź na zagrożenia współczesnym terroryzmem, W. Zubrzycki, K. Jałoszyński, A. Babiński (red.), Szczytno 2016.
  7. Edukacja – tarczą przeciw „broni masowej manipulacji”? Nowy wymiar bezpieczeństwa w erze medialnej, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej” 2011, nr 187A.
  8. Paradygmat bezpieczeństwa – podstawy, historia, ewolucja, w: Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego, K. Liedel (red.), Warszawa 2011.
  9. Strategie medialne w konfliktach asymetrycznych, w: Terroryzm w medialnym obrazie świata, K. Liedel, S. Mocek (red.), Warszawa 2010.
  10. Nowy terroryzm jako asymetryczna odpowiedź na rozszerzenie i pogłębienie integracji europejskiej, w:, Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku, M. Malinowski, R. Ożarowski, W. Grabowski (red.), Gdańsk 2009.