Wykształcenie

 • 2017 – doktor nauk ekonomicznych – tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskany na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • 2015 – studia doktoranckie , Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • 2009 – studia magisterskie na kierunku Rachunkowość i finanse , Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
 • 2009 – studia magisterskie na kierunku Ekonomia, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach

Doświadczenie zawodowe

 • od 2018 roku zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Ekonomii i Finansów na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • od 2009 roku zawodowo związany również  z wdrażaniem funduszy europejskich w Polsce jako pracownik Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, a następnie jako pracownik Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027,
 • Kierownik projektu realizowanego w ramach Programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Funduszu Współpracy,
 • Ekspert Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dziedzinie „Zatrudnienie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Obszar badawczy

fundusze europejskie, finanse samorządowe, rozwój regionalny, polityka regionalna, ekonomiczno-społeczne uwarunkowana gospodarki regionalnej

Członkostwo w organizacjach i zespołach

 • Kierunkowy  Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku Rachunkowość i finanse.
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • The European Regional Science Association Sekcja Polska

Publikacje

 • W. Pietrowski, Środki jednostek samorządu terytorialnego w regionalnych programach operacyjnych 2007-2013 i 2014-2020, Studia Ekonomiczne i Regionalne, 2022 Vol. 15 No. 1, s. 34-46
 • W. Pietrowski, Local Government Units in the European Union Financial Perspective, Journal of Applied Economic Sciences, 2022 Vol. 17 Iss. 78, s. 394-403,
 • W. Pietrowski, Źródła finansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2021 nr 1, s. 77-97
 • W. Pietrowski, Income structure of communes of the Świętokrzyskie Voivodschip in 2009-2018, Baltic Journal of Economic Studies, 2020 Vol. 6 No. 4, s. 9-16,
 • W. Pietrowski, Budżet obywatelski jako forma aktywnego udziału mieszkańców w tworzeniu planu finansowego miasta, Inteligencja strategiczna w budowaniu przyszłości miast i regionów / red. nauk Andrzej Klasik, Florian Kuźnik, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020
 • W. Pietrowski, Financial progress of integrated territorial investments : a case study of Kielce Functional Area, Studia Miejskie, 2019 T. 34, s. 115-127,
 • W. Pietrowski, Finansowe instrumenty polityki regionalnej w Polsce, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018