Zdjęcie- Prof. zw. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka

Prof. zw. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka

Profesor zw. dr hab.; politolożka, dyrektorka Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych UJK w Kielcach. Badaczka przywództwa, komunikacji politycznej, marketingu politycznego oraz partycypacji kobiet w życiu politycznym. Autorka wielu książek i artykułów poświęconych systemowi politycznemu współczesnej Hiszpanii. Kieruje Polskim Towarzystwem Marketingu Politycznego, zasiada w zarządach licznych towarzystw naukowych krajowych i międzynarodowych (m.in. CEPSA, IPSA, PTNP). W 2020 r. wybrana do Komitetu Nauk Politycznych PAN. Prywatnie miłośniczka podróżowania, malarstwa symbolicznego oraz pisania ikon.

Wybrane publikacje:

  1. Od szamana do kapłana. Ewolucja systemów religijnych w Ameryce Południowej, Kraków 1996. Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej 1989 -1999, Kielce 2000.
  2. Od propagandy do public relations. Zarys komunikacji politycznej w Polsce w latach 1980–2005, Kielce 2007 r.
  3. Proces kreacji przywódców politycznych. Od ujęcia tradycyjnego do współczesnego, Kielce 2012.
  4. Przywództwo polityczne w Hiszpanii po 1975 roku w perspektywie zmian systemowych, Kielce 2015.
  5. Andaluzja wczoraj i dziś. Południe Hiszpanii w czasach kryzysu – geneza, przyczyny, kierunki zmian, Kielce 2018.
  6. Społeczeństwa w obliczu zmian: przeobrażenia polityczno-kulturowe w Hiszpanii i we Włoszech, Kielce 2018 (z R. Dudała).
  7. Studia nad przywództwem politycznym. Ustalenia metodologiczne i praktyka, (red.), Toruń 2012.
  8. Marketing polityczny. Doświadczenia polskie, R. Wiszniowski, A. Kasińska-Metryka (red.), Toruń 2012.
  9. Marketing polityczny w gorsecie mediów. Red. R. Wiszniowski, A. Kasińska-Metryka, Toruń 2014.