Zdjęcie - prof. dr hab. Ireneusz Kraś

Prof. zw. dr hab. Ireneusz Kraś

Prof. zw. dr hab., kierownik Zakładu Zarządzania i Polityk Publicznych w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych; Prezes Oddziału Kieleckiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich;  Członek Rady Naukowej Międzynarodowego Czasopisma „Journal of Political Sciences” (Słowacja) oraz Rady Naukowej Czasopisma „Gileya: Scientyfic Bulletin” (Ukraina); Zainteresowania naukowe: instytucje gospodarcze w administracji publicznej, polityka gospodarcza, nadzór i kontrola w gospodarce, międzynarodowe stosunki gospodarcze i finansowe, bezpieczeństwo finansowe, integracja polityczno-gospodarcza Unii Europejskiej.

Wybrane publikacje:

 1. Komisja Nadzoru Finansowego w systemie finansowym Polski w latach 2006-2016, Warszawa 2018.
 2. Rola Narodowego Banku Polskiego w polityce gospodarczej Polski w latach 1997-2010, Częstochowa 2013.
 3. Rozwiązania instytucjonalne polskiego systemu finansowego. Stan obecny i perspektywy rozwoju, Kielce-Warszawa 2020 (z: P. Misztal, K. J. Chojnacka, R. Jedlińska).
 4. Unia bankowa w europejskim systemie bankowym, w: Jaka przyszłość Europy?, K. A. Wojtaszczyk,
  I. Kraś, P. Stawarz (red.), Warszawa 2018.
 5. Niestandardowe działania Europejskiego Banku Centralnego na rzecz stabilności strefy euro, w: Aspekty polityczno-społeczne, ekonomiczne i prawne przyszłości Unii Europejskiej, I. Kraś,         R. Kubicki, T. Wallas (red.), Warszawa 2018.
 6. Rozwiązania instytucjonalne w polityce makrostrożnościowej Unii Europejskiej, w: Zarządzanie gospodarcze Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI w., I. Kraś (red.) Warszawa 2016.
 7. Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego jako nowy organ polityki regulacyjnej, „Przegląd Europejski” 2017, nr 2 (44).
 8. Ewolucja pozycji Narodowego Banku Polskiego w polityce makroostrożnościowej, „Seminare. Poszukiwania naukowe” 2017, t. 38, nr 2.
 9. Rada Polityki Pieniężnej jako szczególny organ państwa, “Przegląd Politologiczny” 2016, nr 3.
 10. Monetary policy change of the Central bank of Poland, „Slovak Journal of Political Sciences” 2015, vol. 15.