Edukacja:

styczeń 2017: doktor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Łódzki

2012 – 2016: studia doktoranckie na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek: Ekonomia.

2004 – 2009: studia magisterskie na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierunek: Ekonomia

Główne obszary badawcze:

bioekonomia, rozwój regionalny, klastry, przedsiębiorczość, kondycja finansowa przedsiębiorstw.

Książki:

E. Kraska, Regionalne procesy formowania i rozwoju klastrów (na przykładzie województwa świętokrzyskiego), Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2018.

Wybrane publikacje:

 • E. Kraska, M. Poborski, Krajowe struktury demograficzne w globalnej perspektywie, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny”nr 1/2023, s. 9-27; DOI: 10.31743/ppe.14742
 • E. Kraska, J. Kot, Bioeconomy development level at a macro scale and from a regional perspective in Poland, „Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series” no. 162/2022, pp.373-389, DOI: 10.29119/1641-3466.2022.162.21
 • E. Kraska, Wpływ pandemii COVID-19 na kondycję finansową przedsiębiorstw w Polsce, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny”nr 2/2022, s. 79-95; DOI: 10.31743/ppe.13241
 • E. Kraska, J. Kot, Differences and determinants of female entrepreneurship across selected EU countries: some empirical evidence for the period 2010-2018, „Review of Law, Business and Economics”no. 4/2021, pp. 79-113; DOI: 10.31743/ppe.12752
 • E. Kraska, J. Kot, Dysproporcje regionalne w rozwoju społeczno-gospodarczym w Polsce w latach 2009-2017, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 4/2021, s. 94-110, DOI: 10.15611/pn.2021.4.06
 • E. Kraska, J. Kot, The role of the voivodeship capital cities of Eastern Poland in the aspect of stimulating regional development, “Research Papers of Wroclaw University of Economics” no. 5/201, pp. 136-151, DOI: 10.15611/pn.2019.5.11

Szkolenia:

 • „Techniki podnoszenia interaktywności i atrakcyjności zajęć dydaktycznych” , Kielce 16-17.05.2023 r., org. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 • „Uniwersytet otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami”, Kielce 09.12.2022 r., org. Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie.

Prowadzone przedmioty:

 • Microeconomics
 • Podstawy ekonomii
 • Mikroekonomia
 • Konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw
 • Seminarium dyplomowe