Międzynarodowa Konferencja “Circular Economy: Opportunities and Challenges” 17-18 listopada 2022

Międzynarodowa konferencja „Circle Economy: Opportunity and
Challenges”, 17-18 listopada 2022 r.

CEI (INICJATYWA EUROPY ŚRODKOWEJ)

Założony w 2001 roku Fundusz Współpracy Środkowoeuropejskiej (CEI)
finansuje działania mające na celu wzmocnienie współpracy między
państwami członkowskimi CEI, a także realizację celów
strategicznych i kluczowych celów określonych w Planie Działania CeI.
Dwa główne cele planu działania CEI na lata 2021-2023 to: 

 • promowanie zrównoważonego środowiskowo wzrostu gospodarczego; 
 • budowanie prawych społeczeństw (zmniejszanie nierówności).

Wydział Ekonomii Uniwersytetu w Tiranie (FEUT) złożył wniosek i
wygrał Fundusz CEI w ramach projektu „International Conference on The
Circulating Economy” we współpracy z 10 instytucjami badawczymi w 8
państwach członkowskich CeI.

Rozwój tego projektu jest zgodny z polityką internacjonalizacji,
którą już stosuje Uniwersytet w Tiranie (UT), i zwiększa
widoczność FEUT i UT w dziedzinie badań naukowych i współpracy
europejskiej.

Instytucje współpracujące z Wydziałem Ekonomicznym UT w tym
projekcie to:

 1. Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze (Słowacja)
 2. Zech University of Life Sciences (Republika Zech)
 3. Uniwersytet w Dubrowniku (Chorwacja)
 4. Danubius University z Galati (Rumunia)
 5. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Polska)
 6. Uniwersytet Rzeszowski (Polska)
 7. Uniwersytet Dzemal Bijedic w Mostarze (Bośnia i Hercegowina)
 8. Uniwersytet w Tuzli (Bosna i Hercegowina)
 9. Uniwersytet Gospodarki Narodowej i Światowej (Bułgaria)
 10. Uniwersytet w Tetovie (Republika Macedonii Północnej)

Grupa robocza na Wydziale Ekonomicznym jest kierowana przez prof. dr
Fatmira Memaja z Zv.Dekan i ma na celu osiągnięcie pierwszego celu
Planu Działania CEI, stabilnego rozwoju gospodarczego regionu.
Działania naukowe służące osiągnięciu tego celu to Międzynarodowa
Konferencja Hybrydowa pt. „Gospodarka obiegowa: szanse i wyzwania”
(Circular Economy: Opportunities and Challenges), której celem jest
pozytywny wpływ na:

 1. zintensyfikowanie badań naukowych na ten temat w ośmiu krajach
  partnerskich;
 2. informacje na temat kluczowych zmian gospodarczych, społecznych
  i środowiskowych w państwach uczestniczących;
 3. informowanie o ustaleniach, wynikach i wnioskach kluczowych
  podmiotów w świecie akademickim, naukowym i politycznym w celu
  umożliwienia ich postępu;
 4. Dalsza świadomość studentów na temat gospodarki
  cyrkulacyjnej.

Inicjatywa ta wspiera dalsze badania naukowe i współpracę na poziomie
krajowym, regionalnym i międzynarodowym.

International Conference „Circular Economy: Opportunities and
Challenges”, November 17-18, 2022 – Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti
i Tiranës (feut.edu.al)

Więcej informacji tutaj

Skip to content