Logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

„Prawo pracy, płace i ubezpieczenia społeczne” ze Stałym Patronatem Honorowym Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Miło nam poinformować, że Prezes ZUS, Pani Profesor Gertruda Uścińska wyraziła zgodę na objęcie Studiów Podyplomowych  „Prawo pracy, płace i ubezpieczenia społeczne” prowadzonych przez Katedrę Zarządzania Wydziału Prawa i Nauk Społecznych, Stałym Patronatem Honorowym Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

               Obecnie trwa rekrutacja na ten oraz inne kierunki studiów podyplomowych. Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową: https://rekrutacja-podyplomowa.ujk.edu.pl/

Skip to content