Prowadzący seminarium

Seminarium pt. Aktualne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

W dniu 21 kwietnia 2023 r. na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych odbyło się seminarium pt. Aktualne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zorganizowane przez Instytut Nauk Prawnych UJK oraz Sąd Okręgowy w Kielcach. Przedmiotem wystąpień prelegentów były zagadnienia niedopuszczalnych klauzul w umowach o pracę (Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach SSO Ryszard Sadlik), stosunku służbowego sędziego (Wiceprezes Sądu Okręgowego w Kielcach SSO Paweł Stępień), ubezpieczeń społecznych osób niebędących pracownikami oraz prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (dr hab. Leszek Bielecki, dr Paulina Matyjas-Łysakowska), zakazu zatrudnienia wójta w administracji rządowej (dr hab. Andrzej Adamczyk), ograniczeń praw pracowniczych w związku ze stanem epidemii COVID-19 w Polsce (dr hab. Jarosław Czerw) oraz kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy i BHP w miejscu pracy w warunkach pracy zdalnej (dr hab. Agnieszka Żywicka). Wspólne seminaria naukowe to jedna z form współpracy między Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach a Sądem Okręgowym w Kielcach przewidziana w formalnym porozumieniu zawartym w 2018 roku.

Skip to content