Stypendia Ministra na rok akademicki 2022/2023 – wzór wniosku i załączników

Informujemy, że wzór wniosku wraz z pozostałymi dokumentami znajduje się w załącznikach do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (t.j. Dz. U. z 2022 r, poz. 428).
Dostępny na:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000428/O/D20220428.pdf

Skip to content