Sekcja Utrzymania Teleinformatycznej Infrastruktury Wydziałów i Collegium Medicum

mgr inż. Paweł Biedroń
pokój 120 Budynek B

specjalista informatyk

mgr Paweł Wójtowicz
pokój 120 Budynek B

starszy specjalista informatyk

inż. Krzysztof Zagdan
pokój 120 Budynek B

specjalista informatyk