Zdjęcie żałone, przedstawiające świeczki i kwiat

Wyrazy głębokiego współczucia…

Z wielkim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci Naszego Kolegi
 i wieloletniego pracownika

Pana DOKTORA

MARKA GĘBSKIEGO

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia

Dziekan, Prodziekani, Dyrektorzy Instytutów oraz
pracownicy Wydziału